Ulvevalpene

«Jeg har i hele mitt liv aldri sett så mange pingler samlet på ett brett enn når en sauekommune observerer rovdyr i området sitt: Redd for dyr. Redd for å gå i skogen. Redd for barna sine. Redd for hundene sine.

Roger

««Pinglelandet» har fortsatt et noenlunde levende bygdesamfunn og kulturlandskap. Jeg er prinsipielt i mot ulovlig felling av dyr. Og de fleste andre som er fra bygda er nok enige med meg i det. Dessverre er det slik at det er idiotene som høres best, også i media. Som odelsjente på småbruk har jeg vært med på utallige kjøkkenbordsdebatter rundt dette temaet. Jeg tør påstå at det er ingen som bruker skog og utmark i større grad enn bønder både i arbeid og fritid. De aller fleste bønder, i alle fall de jeg kjenner, har også stor kunnskap og respekt både for natur vilt og rovdyr. Det er jobben deres, det er det de driver med, de kan det. Og de aller færreste av dem vil utrydde rovdyrene, slik det ofte blir fremstilt.

Cricci«Jeg har et sterkt ønske om at ulven blir utryddet fra norske skoger. Og jeg er villig til å være med på spleiselaget for å betale bot/kompensasjon for inntektstap under evt. soning dersom noen av folkeheltene, som i de siste ti årene har tatt ansvar der storsamfunnet svikter, skulle bli tatt.

Rub«Hvorfor skal den dumme stygge sauen ha så mye land å beite på, mens et av naturens vakreste og mest mystiske skapninger er nesten utrydningstruet?

JD