Ulydige Rosa Luxembourg

Fascinerende nærbilde av en av våre mest berømte kvinnelige opprørere.

BOK: I ungdomsromanen Rosa L skriver May B. Lund om Rosa Luxemburg med en viss grad av dikterisk frihet i scenene fra privatlivet. Vi følger Rosa gjennom viktige passasjer i livet, fra starten av boka, når en bøllegjeng angriper det jødiske familiehjemmet i Polen, til hun drepes og dumpes, som en farlig samfunnsfiende, i elva Spree.

Pogromen og flere andre opplevelser av fattigdom og urett i oppvekstårene ligger som et bakteppe for å forstå Rosa Luxembourg. På gymnaset starter hun underskriftskampanje mot slaveri og blir anklaget for oppvigleri. Under studietiden i Sveits formes hun ved god hjelp av den unge eksilstudenten Leo til den Rosa Luxemburg vi kjenner fra historiebøkene; en internasjonal sosialist med glødende idealisme.

Forfatteren legger for dagen en stor innsikt i den lille polskjødiske kvinnens liv. Det er beskrivelsen av forholdet til Leo, sammen med skildringene av familien og kvalene hun har i forhold til dem hjemme, som griper sterkest. De historiske bolkene, med faktaopplysninger fra samtidens politiske miljø, blir tidvis for omstendelige. Dette er en vanskelig avveining i en biografisk roman. Og for all del, skulle jeg gitt en seksten år gammel jente en god bok i gave, ville Rosa L være en klar kandidat.