Umoderne motstand mot hijab

HIJAB 2: Etter å ha bodd flere år i den flerkulturelle metropolen London, vil jeg rose Justisdepartementet og Politidirektoratets innstilling om hijab som en del av politiuniformen.

Det er med oppgitthet jeg følger enkelte norske politikere, aktivister og Arne Johannesen i Politiets Fellesforbund etter at religiøse hodeplagg tillates for politifolk. Skal vi leve et i samfunn med ytringsfrihet og rett til å utøve sin tro, må vi ta steg fremover for å opprettholde dette. Vi lever i et samfunn med en stor andel av mennesker med annen etnisk bakgrunn enn norsk.

For å leve i harmoni må vi ha respekt for individuell frihet. For oss som har vært så heldige å bli kjent med personer som bærer hijab, vet vi at det ikke kun handler om å vise tilhørighet for en trosretning, men for disse kvinnene handler det også om religiøs selvrealisering, feminisme og styrke. Hvorfor skulle vi i all verden ikke åpne for dette? Vi klager stadig over dårlig integrering i Norge, men nå som vi har et konkret vedtak for å vise at Norge er for alle uansett tro, bør vi støtte dette.

Ikke minst må vi jobbe for at vi i norsk arbeidsliv, både offentlig og privat, gjenspeiler den mangfoldige befolkningen vi er blitt – og da må statlige institusjoner vise vei. Dette vil styrke vår posisjon som en flerkulturell nasjon, hvor personer ikke må skjule sin tro.

I Londons finanssentrum er det ikke uvanlig å se suksessrike individer som muslimske kvinner med hijab, profesjonelle jødiske aksjemeglere med kippaen og konsulenter med turban som tilhører sikhismen. Verdensbyen blir patruljert av politifolk både med den sikhske turban og muslimenes hijab. Sikhenes turban ble innført som en del av politiuniformen allerede på 1970-tallet og de opererer selvsagt også i områder med høy andel muslimer, uten at det medfører utfordringer.

At religiøse hodeplagg blant politibetjenter har vært en bred suksess i en av verdens mest kulturelt mangfoldige nasjoner, viser at alt ligger til rette for at det også skal bli tilfellet i Norge. Xenofobien må da henvises til skraphaugen.