Umorsomt i falsett

Dette er det amerikanerne kaller en star vehicle.

Det vil si at filmen kun er et påskudd for å få vist fram stjernene - her falsett-komikeren Chris Tucker og kampsportimporten Jackie Chan. Historie er fullstendig underordnet, dette er ren og skjær underholdning. Men er det god underholdning?

Svaret er 100 prosent avhengig av hvor stor sans du har for Tucker/Chan. Personlig synes jeg god koreografi er en nytelse, enten det er snakk om dans eller som her, slåsskamper. Og Jackie Chan er en dyktig akrobat. Chris Tucker er en annen historie. I mine øyne er han en enda mer anstrengende og enda mindre morsom versjon av Eddie Murphy. På sitt verste.