Under the Tuscan Sun

DVD: En nyskilt amerikansk kvinne kjøper et hus i Toscana, og opplever livet slik alle amerikanere gjør det på film -  eller slik vi gjør det gjennom tv-reklamer.

Alle klisjeene er med. Filmen er bygd bevisst på dem, uten at den ironiske distansen blir tydelig nok.

Men Diane Lane er vakker, likeså det toskanske landskapet.

Bonus: En kort bakomfilm, et par utelatte scener og passe interessante kommentarspor.