Undergraver reklamen på NRK.no lisensen?

Allmennkringkasting.com.

(Dagbladet.no): NRK-lisensen er under ild. Men i debatten om finansieringen av landets viktigste mediebedrift dreier det meste seg om TV. Knapt noen snakker om effektene av at en av NRKs viktigste medieplattformer allerede er full av reklame.

I motsetning til allmennkrigkastere som BBC, Sveriges Television og Danmarks Radio, får NRK.no selge nettannonser med politikernes velsignelse. Det påvirker ikke bare brukernes holdning til lisensen, men også innholdet som tilbys og konkurransesituasjonen i nettmarkedet.

I STORBRITANNIA diskuterer man nå hvor langt en lisensfinansiert allmennkringkaster kan gå i kommersiell retning på nett før legitimiteten svekkes i befolkningen og hos politikerne. I den første store evalueringen av BBCs samlede virksomhet siden 2004, foreslås nye tiltak for å forhindre misbruk av lisensmidlene og problemer for BBCs kommersielle konkurrenter på nettet.

Blant de foreslåtte tiltakene er en liste med kriterier for å måle om webtjenester fra BBC skiller seg sterkt nok fra eksisterende, kommersielle alternativer, samt en «public value test» som skal brukes til å evaluere hvilken verdi nye nettjenester tilfører allmennheten.

Tiltakene er for få og for små, mener flere britiske politikere og BBC-konkurrenter. De hevder at stiftelsen som kontrollerer BBC langt på vei frikjenner seg selv i undersøkelsen, mens allmennkringkasterens stadig mer ekspansive bruk av lisensmidler på nett i realiteten virker kraftig konkurransevridende. BBCs nettprofil dreies stadig tettere opp mot de kommersielle konkurrentenes, mener kritikerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

OGSÅ NRK VOKSER KRAFTIG på nett, gjennom en blanding av mer offensiv nyhetspresentasjon, utvikling av nye og bedre nettprodukter og en stadig mer effektiv utnyttelse av det lisensfinansierte innholdsarkivet. NRK er også blitt svært flinke til å markedsføre sine nettjenester i beste, lisensfinansierte sendetid på TV og radio.

Mens BBC bare konkurrerer om å ha de siste nyhetene og de mest innovative nettjenestene, er NRK, som jeg skrev i en kommentar forrige uke, også i direkte økonomisk konkurranse med de reklamefinansierte nettavisene. Det er problematisk av flere grunner.

Den meste åpenbare er at kampen om reklamekronene gjør noe med hvordan NRK tenker innhold og presentasjon på nett. Ettersom nettet blir en stadig viktigere plattform for distribusjon av NRKs programinnhold, vil dette på sikt kunne smitte langt inn i de programskapende miljøene.

ÅPNET FOR REKLAME: Kulturminister Trond Giske presenterte stortingsmeldingen om allmenkringkasting i Bergen i 2007. Der åpnet regjeringen for at NRK kan selge reklame på nettet. Foto: SCANPIX
ÅPNET FOR REKLAME: Kulturminister Trond Giske presenterte stortingsmeldingen om allmenkringkasting i Bergen i 2007. Der åpnet regjeringen for at NRK kan selge reklame på nettet. Foto: SCANPIX Vis mer

Problematisk er det også at NRKs viktigste våpen i konkurransen om reklamekronene er det lisensfinansierte innholdet, og at flere lisenskroner går med til å markedsføre det reklamefinansierte nettinnholdet i sendetid på radio og TV. Noen vil kalle det kryssubsidiering, og Dagbladet har tidligere advart på lederplass om at det kan komme en dag da reklameinntektene er så store at det er for sent for politikerne å tenke prinsipielt.

NETTREKLAMEN FORSVARES med at utviklingen av nye nettjenester krever midler NRK ikke kan hente inn via lisensen. Men da kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas nylig ba kulturminister Trond Giske om å forhøye lisensen, var det blant annet for å kunne finansiere nettopp rettighetskjøp for nye medieplattformer og videreutvikling av NRKs mediespiller på nett.

Her skal vi, som jeg har påpekt tidligere, betale for innholdet to ganger. Først med over 2000 kroner i lisens, og så gjennom å se reklame på NRKs nettsider.

Jakten på reklamekronene har sin egen, ubønnhørlige logikk. På sikt er det ikke usannsynlig at nettet blir NRKs viktigste medieplattform, der innhold fra TV, radio og ulike nettmedier smelter sammen. I kringkastingsmeldingen fra 2007 fastslår regjeringen viktigheten av at det «også på nett finnes aktører som baserer sin virksomhet på de klassiske allmennkringkasteridealene».

Det er det ikke vanskelig å slutte seg til. Atskillig vanskeligere er det å se at denne målsetningen sikres best ved å sende en trojansk hest full av reklame inn i lisensfestningen på Marienlyst.

Undergraver reklamen på NRK.no lisensen?