Underskudd og rot

Det offentlige betaler 721 kroner for hver publikummer på regionsteatrene i Møre og Romsdal, Nordland og Telemark. Dette er kroner Kulturdepartementet følger med skarpe blikk. Verstingteatrene preges av vanstyre og økonomisk rot.

I forrige uke ba departementet om å få et nytt styre ved Nordland teater: Et underskudd på 3,2 millioner av et budsjett på 16,3 milloner var mer enn hva tilskuddsgiverne i Oslo kunne tåle.

Styret ved Teater Ibsen i Skien har også fått føle at Kulturdepartementet følger med. De fikk kjeft da revisor påpekte manglende økonomistyring etter et underskudd på 780 000 kroner.

Teatret Vårt i Molde har lenge slitt med indre uro og ubetalte regninger. Teatret innledet gjeldsforhandlinger og sparket teatersjef Edvard Hoem i sommer. Det hele overvåkes fra Oslo, men det kommer ikke en krone i økonomisk hjelp.

Reduksjon

- Vi gir ikke støtte til gjeldssanering, sier Kjell Myhren, ekspedisjonssjef i kulturdepartementet.

Snarere tvert imot:

- I budsjettproposisjonen er det sagt at vi vil vurdere en reduksjon i tilskuddet hvis økonomistyringen ved teatrene er dårlig.

Og dårlig har den vært, særlig ved Nordland Teater: I fjor ble det ikke regnskapsført et eneste bilag ved teatret før i juni måned. Da startet storsatsingen på musikalversjonen av Hamsuns «Benoni og Rosa», men det skulle gå helt til november før teatret oppdaget de gigantiske overskridelsene på denne produksjonen.

Neste års bevilgning til Nordland Teater er frosset til årets nivå i kulturdepartementets forslag til statsbudsjettet.

Liten smidighet

- Det er åpenbart at Nordland Teater er det verste eksemplet. Men det er et klart krav til alle; at de i tillegg til et høyt kunstnerisk nivå også skal ha solid styring med økonomien, sier Myhren.

Problemet for de fleste regionteatrene, er at de har for mange faste utgifter: Et kunstnerisk tapsprosjekt kan ikke umiddelbart kan spares inn på andre sider av budsjettet, hvis det der bare står husleie og lønn til fast ansatte.

- Er regionsteatrene for stivbeint organisert?

- Det er et spørsmål om det er for liten smidighet, ja. Et teater vil alltid ha en del av utgiftene sine bundet, men vi trenger en status for hvordan dette har utviklet seg, sier Myhren.

Kulturdepartementet vil nå sette i gang en gjennomgang av hele scenekunstområdet.