Undertrykker forskningsprosessen

KLIMA: I forrige uke slo Dagbladet i en fet overskrift fast at «Fremskrittspartiet \'Får råd fra klimabøller\' støttet av ExxonMobil». Deretter trykkes i nettutgaven en liste over disse hvor mitt navn forekommer. Artikkelen og overskriften er uriktig. Jeg er imot forurensing. Jeg har aldri rådet Fremskrittspartiet i denne eller noen annen sak og kommer heller aldri til å gjøre det. Dagbladet bare tar en liste med navn de kommer over. Uten å undersøke listen publiserer de den i en sammenheng som gjennom assosiasjon insinuerer at alle på listen er skyldig i snusk og korrupsjon. Dette er en uærlig og shabby journalistikk.

VIDERE SAMMENLIGNER Marie Simonsen i et 2dre-side oppslag onsdag 7 mars forskerne på listen med den gjeng av såkalte forskere som i sin tid var kjøpt og betalt for å benektet en opplagt sammenheng mellom kreft og tobakksrøyking. Det peneste man kan si om denne sammenligningen er at den er et utslag av uvitenhet. Men den smaker unektelig av de teknikker som ble brukt av Joe McCarty i USA rundt 1950, hvor lister med personer med legitime synspunkter som avvek fra flertallets, ble hengt ut som skurker og det som verre var.

AT MENNESKESKAPT virksomhet bidrar til global oppvarming er sannsynlig, men omfanget er usikkert. Oppvarming og avkjøling de siste 1000 år og mer, viser derimot at naturlige og sterke, ja trolig sterkere årsaker til klimaendring, også eksisterer. Påvisningen av dette og forskning i mulige årsaker til naturlige klimaendringer er en viktig virksomhet som bør oppmuntres ved finansiering. Det er Dagbladet og Simonsen som tror at jorda er flat når de benekter dette og håner klimaskeptikere. God forskning aksepterer ikke så lett et resultat som en udiskutabel sannhet, men ønsker å være åpen for andre etterprøvbare alternativer. Klimaforskning er komplisert og selv om mye god forskning er gjort, er det ennå all grunn til å se på resultatene som forløpige hypoteser. Dette blir også sagt av klimapanelet i den vitenskapelige delen av deres rapport, så vidt meg bekjent. Forskning og kritisk journalistikk burde ha vesentlige holdninger til felles i en skepsis til ortodokse synspunkter. Her tror jeg klimaskeptiske forskere kommer godt ut, mens journalistikken slik den praktiseres i denne sammenhengen i Dagbladet de siste dagene, synes å falle helt igjennom.