Ung energi

«Hvordan kan det bli fred om mennesker ikke forstår hverandre, og hvordan kan de forstå hverandre om de ikke kjenner hverandre?». Dette er mottoet for «Har du 2 sekunder?», en samling tekster fra hele verden, samlet og redigert av den purunge Silje Vallestad.

Vallestad har som mange av bidragsyterne gått på ett av de ti fredsgymnasene, United World College. Under skolegangen var hun med på å starte opp en organisasjon, World Voices, som kunne spre skolens internasjonale ånd til andre unge.

Boka er bare ett av prosjektene som har blitt til i regi av World Voices de siste par årene.
I boka møter vi unge fra hele verden som skriver om det som engasjerer dem.

Fellesnevneren er engasjement i politikk, menneskerettigheter, fredsarbeid, feminisme - fra ungdomserfaringer om skilsmisser, bulimi og dop, til opplevelser fra krig og undertrykkelse, tvangsgifting og brudebrenning. En grasrotaktivisme som ikke er ulik den vi kjenner på 70-tallet, men her altså i 90-tallstapning, fra generasjonene X og Y.

Det er individene som taler, og det gjør de fra alle verdens kanter, muliggjort av moderne kommunikasjon og et felles språk, engelsk.
Organisasjonen er prosjektorganisert, og nettbasert, åpen og frivillig.

Innledningen, som består av et utdrag fra Erlend Loes «L», står som en kontrast til resten av innholdet. Der hvor bokas Erlend ikke vet hva han skal gjøre med verden, og velger «å se det an», er de andre bidragene stappfulle av energi, vågemot, følelser og vilje til handling. Men boka inneholder også mer, den rammer de personlige innleggene inn med fakta, det gis eksempler på prosjekter og ikke minst tips om hva du selv kan gjøre for å bidra til fred, likhet og en grønnere klode.

Selv om boka både innholdsmessig og i layouten fremstår som rotete og fragmentert, så overgås dette av dens inderlighet, entusiasme, dens smule overmot.

Som leser ble jeg rørt, samtidig som jeg nok tror denne boka først og fremst vil treffe de helt unge leserne hjemme.