Ungdom bruker flest kulturtilbud

Ungdom mellom 16 og 24 år er de flittigste brukerne av de ulike kulturtilbudene.

Ungdommen ser mindre fjernsyn enn sine foreldre og besteforeldre, men til gjengjeld danker de unge ut voksne både på museer, kino og biblioteker, skriver Aftenposten.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 95 prosent av ungdom mellom 16 og 24 år hadde vært på kino i løpet av 2000. Bare 19 prosent i aldersgruppen 67 til 79 år kunne si det samme.

47 prosent av ungdomsgruppen hadde vært på museum siste året mens tilsvarende tall for den eldste gruppen lå på 35 prosent. 68 prosent av ungdommene hadde besøkt biblioteket i løpet av året mens tallet i eldste gruppe også her var 35 prosent.

67 prosent i gruppen 16 - 24 år leser romaner mens 82 prosent ser på fjernsyn. I den eldste gruppen var det 86 prosent som daglig ser fjernsyn mens bare 44 prosent leste bøker.

NTB