Ungdom har også krav på rettsvern

- Det er skuffende at det kun var Venstre som protesterte mot at elever helt vilkårlig kan bli ransaket etter narkotika med hund i klasserommet.

TRENGER HJELP: «Elever med rusproblemer må hjelpes og ses — ikke skremmes bort fra skolene,» skriver artikkelforfatteren Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
TRENGER HJELP: «Elever med rusproblemer må hjelpes og ses — ikke skremmes bort fra skolene,» skriver artikkelforfatteren Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIXVis mer

RAZZIA: Er det greit at politiet får blankofullmakt til drive med «forebyggende arbeid» på skoler? Skal politiet kunne bruke hunder på skoler for å bekjempe narkotika, uten noen form for mistanke? Ja, sa Stortingets justiskomité. Nei, sier Venstre.

Jon Wessel-Aas og Reidar Hjermann advarer i Dagbladet forrige tirsdag mot å bygge videre på praksisen med ransakelser i klasserom. Venstre deler deres oppfatning. Venstre mener det samme rettsvernet og de samme reglene skal gjelde for skoleungdom som for alle andre borgere og arbeidstakere.

Heldigvis ble det opprinnelige forslaget endret. Venstre vil følge nøye med at justisministeren nå følger opp Stortingets vedtak. Vi forutsetter at dagens praksis stanses.

Det er skuffende at det kun var Venstre som protesterte mot at elever helt vilkårlig kan bli ransaket etter narkotika med hund i klasserommet. Stortingets justiskomité mente nemlig enstemmig at «bruken av narkotikahunder i den forebyggende og oppsøkende virksomheten på skoler framstår som et riktig og godt verktøy». En samlet komité mente faktisk at det var «verdt å vurdere en videreføring av ordningen i det øverste trinnet på ungdomsskolen». Skremmende.

Justiskomiteen viste til at bruk av narkotikahunder på skoler siden 2008 har vært et ledd i Oslo-politiets forebyggende arbeid mot narkotikabruk blant ungdom. Ifølge komiteen har Oslo politidistrikts evaluering av ordningen har gitt positive tilbakemeldinger fra både elevråd, skoleledelse og lærere. Ifølge Justisdepartementet ønsker alle parter at politiet bidrar med en slik innsats oftere enn i dag. Her blir fakta fordekt. Elevorganisasjonen har vært svært kritisk til denne praksisen - med rette.

Venstre mener det må gjøres langt mer for å forebygge rusavhengighet. Rusmisbruk skal bekjempes, også i skolen, men det må gjøres innenfor rettsstatens rammer. Derfor foreslo Venstre at de sosialfaglige virkemidlene i skolen skulle styrkes og at det må gjennomføres en opptrappingsplan for flere helsesøstre i skolen. Det stemte stortingsflertallet mot. Det er både uforståelig og skuffende. Skal vi få bukt med narkotika på skolene, må vi gjøre langt mer enn å sende uniformert politi med hund inn i skolegården uten forvarsel. Da må det jobbes systematisk og det må samarbeides bedre mellom politiet og helsesøstrene. Elever med rusproblemer må hjelpes og ses - ikke skremmes bort fra skolene.

Trine Skei Grande
Trine Skei Grande Vis mer