Ungdom liker norske filmer

Ifølge ny undersøkelse. Gjør du?

Unge mennesker liker norsk film, i hvert fall om vi skal tro en spørreundersøkelse Synovate MMI har gjennomført på oppdrag for Norsk filmfond.

Undersøkelsen viser at 8 av 10 i alderen 15-24 år mener at norsk film er meget bra eller bra. I alt 74 prosent i alderen 20-39 år og 65 prosent av de spurte totalt oppgir at de synes norsk film er meget bra eller bra, mens 6 prosent mener at norsk film er dårlig.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge folks holdninger til og kjennskap til norsk film.

Godt besøk

- Besøkstallene for norske filmer hittil i år gir oss også en tydelig indikasjon på at publikum setter pris på norsk film, sier direktør Stein Slyngstad i Norsk filmfond.

Hittil i år har norske filmer blitt sett av 712.063 kinogjengere, og tre av filmene er sett av over 100.000; «Olsenbanden jr. og sølvgruvenes hemmelighet» (244.188), «Elias og kongeskipet» (172.962) og «Mars og Venus» (114.239).

De siste tre årene har totalbesøket på norske filmer svingt mellom 1,4 og 2,4 millioner per år. På 90-tallet lå det samlede besøket per år i snitt i overkant av 800.000.

Kjente tittelen

SUKSESS: «Uro» var filmen flest ungdom kunne si navnet på, sammen med «Fritt Vilt» og «Kalde føtter». Foto: FILMWEB
SUKSESS: «Uro» var filmen flest ungdom kunne si navnet på, sammen med «Fritt Vilt» og «Kalde føtter». Foto: FILMWEB Vis mer

Dette er andre gang Synovate MMI gjennomfører en publikumsundersøkelse på oppdrag for Norsk filmfond. Sammenlignet med forrige undersøkelse, som ble gjort våren 2006, er norsk films posisjon hos publikum ytterligere styrket i løpet av 2006.

- Sammenlignet med målingen før sommeren, kan det virke som om høstens filmer har hatt en noe større ungdomsappell. Resultatene viser at ungdom i større grad kan nevne tittelen på konkrete filmer, men i gruppen over 25 år er det noe nedgang i andelen som kan nevne minst en film, heter det i rapporten.

I aldersgruppen 15-24 år kunne 70 prosent av de spurte uoppfordret nevne minst én av de norske filmene som gikk på kino høsten 2006, altså rett før undersøkelsen ble gjennomført.

«Fritt vilt»

I alt kunne 32 prosent av de spurte uoppfordret nevne minst én av de aktuelle filmene. «Fritt Vilt», «Uro» og «Kalde føtter» var filmene som ble nevnt oftest.

Undersøkelsen ble gjennomført blant befolkningen over 15 år, slik at barns kjennskap til for eksempel barnefilmen «Trigger» ikke er med i tallmaterialet.

Undersøkelsen er gjennomført på telefon som en del av Synovate MMIs telefonomnibus.

1.001 intervjuer i befolkningen over 15 år er gjennomført i perioden 6.-9. november 2006.(NTB)

LIKT AV UNGDOM?: «Fritt vilt».
LIKT AV UNGDOM?: «Kalde føtter».