Ungdom mot rasisme

Troverdig om ungdom, kjærlighet og ignoranse.

FILM: Ingen ingredienser er tilsynelatende utelatt i Dominic Savages ungdomsdrama «Love + Hate», så favner også selve tittelen relativt bredt. Handlingen finner sted i en ikke navngitt arbeiderklasseby nord i England. Vi følger en 17 år gammel indisk pike, Naseema, i hennes første dag på ny jobb. Der treffer hun den jevnaldrende Adam.

Som tittelen hentyder handler filmen om kjærlighet og smerte, og i dette tilfelle tematisert gjennom rasisme og ignoranse. Adam fylles med fremmedfrykt og hat hjemmefra, og moren fremmer synet ved å framheve sin egen arbeidsløshet: «De kommer hit og tar jobbene våre», osv.

Naseemas familie er på den andre siden bundet av eget kastesystem, der barna blir oppdratt i den lære at de ikke fullt og helt skal integreres i det britiske samfunnet. Men samtidig som Naseems storebror nekter henne å omgås Adam, er han selv sammen med en britisk pike, noe som igjen kan sies å være representativt for mange muslimske familier i vesten i dag.

«Love + Hate» er til tross for et noe overtydelig budskap, en severdig film. Kjærligheten, uskylden og råskapen mellom ungdommene skildres troverdig, og skuespillerne framstår så famlende som ungdom kan være i den alderen. Filmen bringer assosiasjoner til de svenske suksessene «Fucking Åmål» og «En kjærlighetshistorie», men der mesterverket «En kjærlighetshistorie» glitrer på grunn av sin gjennomførte stilistiske stillferdighet, og der «Fucking Åmål» overrasker gjennom valg av tema, faller «Love + Hate» litt igjennom, den mangler humoren man finner i ovennevnte filmer og tynges av en noe påtvunget moral.

Ungdom mot rasisme