DRIKKING: Ni av ti unge mellom 15 og 17 år synes det er bra at foreldrene setter tydelige grenser når det gjelder alkohol, viser en undersøkelse fra Helsedirektoratet.


Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
DRIKKING: Ni av ti unge mellom 15 og 17 år synes det er bra at foreldrene setter tydelige grenser når det gjelder alkohol, viser en undersøkelse fra Helsedirektoratet. Foto: Sara Johannessen / NTB ScanpixVis mer

Ungdom vil ha grenser

Ingress

Mange debuterer med alkohol på ungdomsskolen. Foreldre kan redusere ungdommers alkoholbruk ved å sette tydelige grenser. Skolens foreldremøter er en viktig arena for å diskutere dette.

Å ligge våken til seint på natt og bekymre seg for ungdommen som er på fest, er en kjent situasjon for mange foreldre. Trøsten er at man ikke er alene om denne bekymringen og at man kan påvirke alkoholforbruket til de unge ved å sette tydelige grenser.

Mer enn ni av ti unge mellom 15 og 17 år synes det er bra at foreldrene setter tydelige grenser. Det viser Helsedirektoratets ungdomsundersøkelse fra 2012. Nær syv av ti unge mener også at ungdom som har tydelige grenser hjemme drikker mindre alkohol enn annen ungdom.

Grensesetting hjemmefra kan bidra til at ungdom utsetter alkoholdebuten, at de drikker mindre alkohol og at de får mer respekt for foreldrene.

Det er betryggende at hele 90 prosent av unge mellom 15 og 17 år forteller at foreldrene setter grenser når det gjelder alkohol. Forskning viser en klar sammenheng mellom ungdoms drikkemønster og foreldrenes holdninger og eget alkoholbruk. Jo høyere foreldrenes alkoholbruk er, og jo mer liberale holdninger de har, jo mer drikker ungdommene.

Vi oppfordrer alle ungdomsskoler til å gjennomføre foreldremøter der alkohol og rus er tema. Foreldre og skole kan sammen påvirke elevenes alkoholbruk gjennom felles holdninger til unge og alkohol.

På møtene kan foreldre dele erfaringer og diskutere felles grensesetting med de andre foresatte. Eksempler på felles grenser kan være at de foresatte ikke kjøper alkohol til barna og at barna avtaler å bli hentet etter fest. Ofte kan felles grenser i vennegjengen gjøre det lettere for ungdom å følge dem og for oss voksne å praktisere dem.

Hele 85 prosent av norske 15 og 17 åringer er i undersøkelsen enige i at foreldre ikke bør sende med barna sine alkohol på fest før de er 18 år. Nær åtte av ti er enige i at foreldre ikke bør gi barna sine alkohol hjemme før de fyller 18 år.

Skolen og de foresatte bør også prøve å finne en arena hvor det er naturlig for de unge å snakke med en voksen om alkohol. Ved å ta opp temaet på en åpen og saklig måte kan både skoler og foreldre bidra til forebyggende dialog.

Respekt og gjensidig dialog oppstår når foreldre forklarer barna sine hvorfor de setter grenser og hva de er bekymret for. Det viktigste er at barn forstår at de kan snakke åpent med foreldrene sine. Barna skal kunne fortelle at de har tatt seg en øl eller at de har opplevd noe ubehagelig på fest, uten å møte fordømmelse.

Vi voksne må huske at vi er forbilder for barna våre i alt vi gjør. Som foreldre har vi ansvaret for å være gode rollemodeller og veilede barna våre i riktig retning. De unge sier de ønsker grenser når det gjelder alkohol, og det må vi voksne gi dem. Da kan vi unngå at mange ungdommer drikker seg fulle og opplever ubehagelige situasjoner, eller skader seg.

Følg oss på Twitter