Ungdommens råskap

DVD: Denne unike dokumentaren hogger rått inn sitt tema: Hvordan føles det å være 15-16 år og gå i siste klasse på ungdomsskolen? Margreth Olin har tatt opp 120 timer film som flue på veggen blant elever på Hauketo. Vi får se halvannen. I klassen går elever med ulik kulturbakgrunn. Vi møter dem i krangel, glede, iver, protest, kreativitet, det meste bortsett fra ren råskap, noe som jo er i pakt med Jens Bjørneboes ironiske uttrykk. Bortklipte scener, Olin-intervju og musikkvideo er akkurat passe bakomstoff. Filmen kommenterer seg selv.