Ungdommens virkelighet

Unge dyrker IT-kulturen, og lurer seg selv til å tro de kan noe.

 
Skriv leserkommentar på Dagbladet.no!


VIRKELIGHET:
Svikter ungdommen sin egen virkelighet? Ja, mye tyder på det! Narsissismen eller selvnytelsen kalles en grunnstrømning blant norsk og europeisk ungdom nå. «Dette er løpetiden for de ekstremt selvopptatte!» – har jeg hørt Dagbladets gamle sjefredaktør Bjørn Simensen treffende kalle fenomenet. Når jeg selv våger å spørre om mange unge svikter sin egen virkelighet, tenker jeg ikke på den virkeligheten de unge tror de lever i, men den de ville måtte erkjenne hvis de stakk fingeren i jorden for å kjenne hvor de var!

Klarest kommer dette frem i både valg av utdannelse og måten ungdommen møter studiekravene på: I år ble for eksempel 70-80 studenter utestengt fra Bedriftsøkonomisk Institutt fordi de ble tatt i gruppefusk. Internetts fristelser ble for store. Professorer ved Universitetet i Oslo avslører reint plagiat fra internett ved at studentene ikke en gang gidder å endre skrifttypen når de sakser ut avsnitt fra andres verk. Og når de bes oppgi kilden så svarer de «Google»!

Men fuskerne er langt færre enn kunnskapsforakterne. Den økende forakten for kunnskap er en refleks av at krav om kunnskapen stilles altfor svakt. Fordi de unge nå dyrker IT-kulturen, som egentlig er den tekniske formel for tilgang på kunnskap, lurer de seg selv til å tro de kan noe. De sitter på t-banen med ipoden i øret og SMS-sysler med fingrene sine. Det blir verken Beethoven eller prosa av slikt. For den lette tilgangen på kunnskap via de nye teknologiske mediene endrer ikke på grunnlaget for hvor og hvilken kunnskap som må søkes.

Vi har i årevis hørt at nesten ferdige lærerstudenter ved høyskolene våre får blodtåke for øynene bare de ser en 2.gradsligning, som før var elementært stoff på gymnasets gamle reallinje. Nå vil ingen heller bli realfaglærere. Rekrutteringen til tekniske fag og realfag på avansert nivå er bekymringsfull. Matte er dritt. «Ormen Lange»-teknologien til Norsk Hydro krevde kjøp av 200 000 sivilingeniør-timer – i India! Fortsetter dette, må regjeringen snakke med englene for å kvalitetssikre norsk olje- & gass-teknologisk utvikling til sjøs i Nordområdene. For det blir verken kosmetologene, mediestudentene, fotomodellene, eller medie-idolene Mette-Marit og Ari Behn som kan bemanne de installasjoner som vil trenges i nord når drivisen siger innpå dem der hvor Oljefondets fremtid skal sikres.

Vinjes dikt fra 1859, «Kunnskap skal styra riki og land», er det bare å stryke fra pensumlisten, for det erstattes i dag med eventyret om å kaste perler for svin.

Foto: LINDA NÆSFELDT
Foto: LINDA NÆSFELDT Vis mer