Unge benekter spilleproblem

Bare fem prosent innrømmer.

Onlinespillene World of Warcraft, Counter Strike og Command & Conquer er tidstyver hos tusenvis av norske ungdommer. Mange foreldre er bekymret over spillbruken, men i en undersøkelse foretatt av Synovate, sier bare fem prosent av de unge at spillingen er et problem.

- Spillerne selv mener at de ikke har et problem, men foreldrene mener noe helt annet. En slik problemstilling møter jeg veldig ofte.

- Veldig få unge mener at de har et problem. De ser ikke at det er et problem at de ikke går på skolen, eller ikke spiser middag med resten av familien, sier Helene Fellman.

Fellman er fagansvarlig for et privat barnevernstiltak, og har de siste tre årene jobbet med å lage et tilbud for unge med spilleproblemer.

- Mye krangling

Denne tendensen vises også i et økende antall henvendelser på hjelpetelefoner for spillavhengige, ifølge Finn Gyllstrøm i Østnorsk Kompetansesenter.

- Dette oppfattes i mange hjem som et problem, og fører til mye krangling om hvorvidt man skal få lov til å spille eller ikke.

- Jeg fikk høre om en ung gutt som brukte 60 000 kroner på World of Warcraft, som jo ikke er et pengespill, sier han til Dagbladet.

AVHENGIG: Ola (29) har spilt store deler av livet. Til tider har spillinga gått ut over IT-jobben hans. Foto: Nina Hansen/Dagbladet
AVHENGIG: Ola (29) har spilt store deler av livet. Til tider har spillinga gått ut over IT-jobben hans. Foto: Nina Hansen/Dagbladet Vis mer

Undersøkelsen fra Synovate er den første i sitt slag som kartlegger ungdoms spillevaner på Internett. Den viser blant annet at en av tre i gruppen av ungdom med minst spillekontroll oppgir at deres egen onlinespilling har ført til krangling i familien, mot en av ti onlinespillere totalt. Videre viser rapporten at gruppen med minst spillekontroll har store innslag av gutter under myndighetsalder.

I en befolkningsundersøkelse fra 2007 om spillvaner i den norske befolkningen, svarte hele 15 000 personer at onlinespill både hadde gått utover skole og jobb, at andre har reagert på deres spilling og at de hadde måtte lyve om spillingen sin for andre.

Spiller til langt på natt

De med minst kontroll oppgir i undersøkelsen til Synovate at de spiller onlinespill til flere tider av døgnet enn det som er vanlig. Spilling på sen ettermiddag, kveld og natt skiller seg mest ut for de med minst spillekontroll. I overkant av 2000 ungdommer i aldersgruppen 15-30 år er intervjuet.

Ola (29) var for tre år siden storspiller av onlinespillet World of Warcraft. Han ønsker å være anonym da spillingen til tider gikk utover IT-jobben hans.

- Ikke gøy lenger

- Det hendte at jeg ikke alltid var like effektiv på jobb, fordi jeg spilte til 02-03 på natten og skulle opp igjen på jobb kl 08, sier han til Dagbladet.

Han spilte aktivt mellom 3-4 timer daglig i halvannet år, før han gikk lei.

- Nå spiller jeg kanskje mellom tre og fire timer i uka. Gamle kjente begynte å slutte, og det kommer til et punkt man ikke synes det er noe gøy lenger, sier han.