Unge i varetekt

På lederplass 13. juli mener Dagbladet at jeg sprer forvirring og feilinformasjon om varetektsfengsling av unge kriminelle. La meg gjøre en ting klart; barn bør ikke være i fengsel. Det norske rettssystemet er tilbakeholden med å varetektsfengsle unge mennesker. Noen ganger er lovbruddet likevel så alvorlig at samfunnet må beskyttes. Politiet vurderer om alternativer til varetekt gir tilstrekkelig sikkerhet. Domstolen fatter det endelige vedtaket. Per 10. juli i år satt to ungdommer i varetekt, en på 15 år og en på 17 år.

Barneombudet etterlyser andre utveier enn varetekt når frihetsberøvelse er påkrevd. Det finnes alternativer, enten i psykiatrien eller i barnevernet. Varetekt er kun et alternativ når institusjonene ikke er egnet, blant annet av sikkerhetshensyn. Institusjoner som Røvika ungdomssenter i Nordland og Stiftelsen Havnøy i Vestfold har ved flere anledninger tatt i mot ungdom som ellers ville blitt varetektsfengslet. Vi ser nå blant annet på hvordan vi kan ruste opp noen fengsler fordelt i landet for å møte behovene hos de yngste bedre. Det krever spesiell kompetanse, og tilgangen på nødvendige tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet må være sikret. Individuell tilrettelegging er en forutsetning.

Vi utfordrer hele tiden oss selv på hvordan vi kan legge forholdene best mulig til rette for unge lovbrytere i fengsel, enten de sitter i varetekt eller soner sin dom.