UNGT HÅP:  Fredsprisvinneren Malala Yousafzai er en av gjestene som kom til Oslo i går for å delta på regjeringens internasjonale konferanse om utdanning. Foto: NTB scanpix
UNGT HÅP: Fredsprisvinneren Malala Yousafzai er en av gjestene som kom til Oslo i går for å delta på regjeringens internasjonale konferanse om utdanning. Foto: NTB scanpixVis mer

Unge kan avskaffe fattigdom

Det finnes 1,8 milliarder unge i verden. Det er mer enn noen gang før. Investering i utdanning og helse vil forme de unges liv og vår felles framtid.

Meninger

Historien har vist oss at de unges energi, kreativitet, talent og potensial kan være en unik og viktig drivkraft for velstand og framgang.

Øst-Asia viste verden hva en utdannet, styrket og arbeidende ung befolkning kan utrette. Tilstrømningen av unge inn i arbeidsstyrken, kombinert med utdanning og fallende fødselsrater, som følge av økt tilgang til frivillig familieplanlegging, førte til et økonomisk mirakel i Øst-Asia.

Øst-Asias demografiske overgang banet vei for et demografisk utbytte, som i årene mellom 1965 og 1995 førte til at gjennomsnittlig inntekt per innbygger økte i takt med den voksende østasiatiske økonomien. Ingen annen region har opplevd den samme imponerende økonomisk veksten eller utbytte i form av mindre forskjeller. Denne suksessen har vært en viktig drivkraft for verdensøkonomien og for velstandsøkningen generelt.

Forskning gjort av UNFPA viser at mange land nå har den samme muligheten til å følge denne veien mot suksess. I hele 59 land, der alle er utviklingsland, finner den samme demografiske overgangsperioden sted, eller den vil gjøre det snart.

Det demografiske utbytte kommer imidlertid ikke av seg selv og må ikke tas for gitt. Det kreves god politikk og riktige investeringer for å kunne dra nytte av alle talentene som er på vei inn i arbeidslivet. I Øst-Asia så vi en koordinert innsats for å bedre utdanningsnivået og helsen til unge, i tillegg til å gi jobbmuligheter til alle. For det er de som er unge, utdannet og friske, de som har reelle valg, som driver økonomien framover. Dette er spesielt viktig for kvinner og jenter. Når de får lov til å gå på skole, planlegge sine familier og kan ivareta sine rettigheter, har de også mulighet til ta del i arbeidsmarkedet og kan dermed bidra til å skape velferd for sine familier, for lokalsamfunn og for samfunnet som helhet.

Men altfor mange unge møter store utfordringer på veien mot å realisere sitt potensial. Mer enn 500 millioner unge lever for mindre enn 2 US dollar dagen. Opptil 60 prosent av befolkningen i utviklingsland står uten fulltidsarbeid eller utdanning, og unge mellom 15 og 24 år utgjør over en tredjedel av arbeidsledige i verden.

Det er også de unge som i størst grad er rammet av sykdom. Over 1,3 millioner unge dør hvert år av sykdommer som kan forebygges, mens 2 millioner lever med hiv. AIDS har blitt den nest største dødsårsaken for unge globalt.

Det er jenter spesielt som blir møtt med fordommer og overgrep. Barneekteskap er fortsatt utbredt, og en av tre jenter er gift før fylte 18, dette truer deres helse, tilgang til utdanning og deres framtidsutsikter. Mange har ikke tilgang til prevensjon. Seksuelle overgrep er fortsatt altfor utbredt. Kvinner opplever at deres stemme ikke blir hørt og at deres valgmuligheter blir færre.

Hvis vi ikke samarbeider for å fjerne alle disse barrierene som hindrer framgang risikerer vi ikke bare å gå glipp av fordelene med det demografiske utbyttet, vi risikerer også flere og mer alvorlige globale utfordringer. Desillusjonering kan raskt føre til fortvilelse, vold og andre sosiale problemer.

Hovedansvaret ligger hos de landene som er midt i den demografiske overgangen. De må intensivere sitt arbeid for å beskytte menneskerettigheter, bedre tilgang til god utdanning og helsevesen for å øke kompetanse og sysselsetting, bygge ned fordommer og sørge for at familieplanlegging er tilgjengelig for alle som ønsker det. Bedre styresett, integrasjon og ansvarliggjøring er avgjørende for å kunne oppnå disse målene.

Men disse landene er også de med minst ressurser og de største utfordringene. Det er derfor behov for internasjonal støtte slik at man kan frigjøre deres unge talenter. Slik støtte vil komme alle land til gode, ikke bare de som er i en demografisk overgang.

Unge - deres behov og ambisjoner - bør være en sentral del av dagsordenen for neste generasjon av FNs utviklingsmål. Ved å sette mål og indikatorer for deres helse - og spesielt deres reproduktive helse, utdanning, utvikling og sysselsetting, kan vi bygge videre på framskritt som tusenårsmålene allerede har satt i gang.

Den potensielle gevinsten er enorm. Hvis landene i Afrika sør for Sahara tar de rette valgene og investerer i deres unge, kan de høste et samlet demografisk utbytte på opp til 500 milliard US dollar i året - dette tilsvarer en tredjedel av regionens BNP i dag. Det ville være et stort skritt i retning av en mer velstående, stabil og rettferdig verden, som vi alle ønsker å se.

Ledere fra hele verden kom til Oslo i går, her vil vi diskutere betydningen av utdanning for utvikling. I kombinasjon med bedre tilgang til helsetjenester, seksualundervisning og moderne prevensjon, vil utdanning gi unge muligheten til å ta egne valg og gjøre dem i stand til å bidra til å løfte sine land ut av fattigdom.

Aldri før har det vært så mange unge i verden. Og sannsynligvis vil vi aldri igjen få denne unike sjansen til å skape rask økonomisk og sosial framgang. Vi er alle ansvarlige for å ikke kaste den bort.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.