Unge sperres ute

Boligpolitikken er som laget for å stoppe unge i boligmarkedet.

BARE EN DRØM: For mange unge er det vanskelig få kjøpt egen bolig. NBBL mener dette er resultat av statens politikk. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX
BARE EN DRØM: For mange unge er det vanskelig få kjøpt egen bolig. NBBL mener dette er resultat av statens politikk. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIXVis mer
Leder

Det er mange hinder for unge som skal etablere seg i boligmarkedet for første gang. Selv om regjeringen har som mål at flest mulig skal eie sin egen bolig, er det flere regler og utviklingstrekk som drar i motsatt retning.

Dagens BSU-ordning er ikke tilstrekkelig for å spare opp nødvendig egenkapital. Regjeringen har fastsatt et krav på 15 prosent egenkapital.

BSU må derfor økes til en ramme på kr. 300.000 og et årlig sparebeløp på kr. 30.000, for så å følge boligprisutviklingen.

De fleste flytter ikke hjemmefra og rett inn i egen bolig, men leier en periode. De møtes av for få studentboliger, og et dyrt leiemarked som gjør det krevende å spare opp egenkapital.

Et viktig tiltak er å bygge flere studentboliger, men det bør også etableres flere husbankfinansierte utleieboliger.

Inngangsprisen til boligmarkedet er for dyr for svært mange. En av årsakene er at det bygges for få nye boliger.

Prognoser viser at det bare i 2014 vil være et gap mellom befolkningsvekst og boligbygging på et sted mellom 7 000-12 000 boliger. Det gir stor etterspørsel etter boliger som allerede finnes, og stigende boligpriser over tid.

Husbanken er kraftig svekket som virkemiddel for nybygging. Årsaken er både for liten låneramme, men også at lån til nybygging ikke prioriteres.

Husbankens låneramme må utvides til 25 mrd. kroner, nyboligbygging må prioriteres høyere, og innstrammingen av startlånordningen må reverseres.

Det som burde være et sett virkemidler som stimulerer til måloppnåelse, er isteden en vanskelig hinderløype.

Dette er virkemidler som regjeringen kan gjøre noe med i statsbudsjett for 2015: Styrk BSU ordningen, bygg flere studentboliger, stimuler til økt boligbygging, styrk Husbanken, og bruk startlån som et offensivt boligpolitisk virkemiddel for unge i etableringsfasen.

Det vil gi en helhetlig boligpolitikk med virkemidler som gir flere mulighet til å eie sin egen bolig.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.