Ungjazz mot en tidlig død?

Lovordene bruste om kapp med den kommunale velviljen da ildsjeler i Ålesund i fjor høst kunne ønske velkommen til den aller første Ungjazz-festivalen. «Dette vil byen ha som en årviss foreteelse,» het det da entusiasmen og kulturprofileringsfryden var på sitt høyeste, men det var før kassa skulle gjøres opp. Da det viste seg at Ålesund kommune måtte innfri en garanti på 200000 kroner på toppen av den ordinære bevilgningen på 100000 kroner, overtok lyden av skrapende kommunale stolbein som den dominerende, og nå henger hele Ungjazz i en ytterst tynn tråd.

  • Førstkommende tirsdag skal formannskapet i Ålesund ta endelig stilling til om byen kan og bør se seg råd til å legge 150000 kroner i en ny festival. Ungjazz-arrangørene betrakter utfallet som et være eller ikke være, og kommer til å sette sluttstrek for festivalen på sitt styremøte to dager seinere dersom bevilgningen uteblir. Å fortsette forberedelsene uten økonomi til å holde styringsfart anser de som for risikabelt, et standpunkt som er lett å begripe, også for ikke-sunnmøringer.
  • Det tragiske - og komiske, summens størrelse tatt i betraktning - er at et kunstnerisk særdeles vellykket initiativ her risikerer avlivning i ung alder fordi politikere og sponsorer sitter på hvert sitt gjerde og venter på hverandre. Et kommunalt argument mot å bevilge penger har vært at Ungjazz ikke har kunnet banke innhentede sponsormidler i bordet som bevis på livskraft og kulturell bonitet. Sponsorene, på sin side, har vegret seg for å investere i noe som Ålesunds kulturpolitikere ikke våger å satse på, og sånt blir det verken tillit, kroner eller toner av.
  • Å blande seg inn i Ålesunds indre anliggender er noe utenforstående skal være ytterst varsomme med. Men siden Ungjazz faktisk har en nasjonal dimensjon - og dessuten har bidradd til å sende ung norsk jazz ut i verden, der den er i ferd med å bli lagt merke til som et kvalitetsprodukt på linje med laks og tørrfisk - må det være lov for en inngiftet og delvis naturalisert sunnmøring å antyde at det vil virke veldig u-ålesundsk og forbløffende udynamisk om ikke noen i jugendbyen nå snart snakker med hverandre, utløser noen kroner og får Ungjazz 2000 på plass der festivalen vitterlig hører hjemme. Alt annet vil sant å si være litt flaut.

terje.mosnes@dagbladet.no