Unyansert om utslipp i Vatsfjorden

Miljøovervåkingen viser at det ikke er grunn til bekymring.

FØLGES TETT: - Miljødirektoratet har stilt strenge utslippskrav og har tett oppfølging av virksomheten, skriver Nåmdal. Foto: privat
FØLGES TETT: - Miljødirektoratet har stilt strenge utslippskrav og har tett oppfølging av virksomheten, skriver Nåmdal. Foto: privatVis mer
Meninger

Dagbladet har hatt flere artikler om utslipp fra AF Decom Offshore i Vatsfjorden. Miljødirektoratet har stilt strenge utslippskrav og har tett oppfølging av virksomheten. Miljøovervåkingen viser at det ikke er grunn til bekymring.

På norsk sokkel står det rundt 500 installasjoner. Vi mener Norge så langt som mulig bør ta hånd om dette når de skal hugges opp.

AF Decom har tillatelse til opphugging, med de utslipp det innebærer. Forurensningsloven sier at vi skal legge vekt på «forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.» Vi stiller miljøkravene vi mener er nødvendig for å motvirke at aktiviteten fører til skader eller ulemper, samtidig som vi tillater nødvendig industriell virksomhet.

Vi setter krav om årlige miljøundersøkelser. NIVA undersøkelser viser at miljøtilstanden i fjordområdet er meget god til moderat.

Medeier Jacob Hatteland i Raunes Fiskefarm har uttrykt mistillit til NIVAs målinger. Han engasjerte derfor NIFES til å kartlegge fjorden. Det er positivt med mer data om miljøtilstanden, men det er ikke store sprik i resultatene fra undersøkelsene til NIVA og NIFES.

NIFES skriver at «Sjømat frå Vatsfjorden i Rogaland ser ut til å innehalde omlag same nivå av miljøgifter som prøver frå andre fjordar på Vestlandet.»

Hatteland engasjerte også Bioforsk til å ta jordprøver i området. ti prøver er i tilstandsklasse «meget god» for kvikksølv, to prøver i tilstandsklasse «god». Alle andre stoffer er i tilstandsklasse «meget god». Det betyr at området kan brukes til dyrking av grønnsaker. Vi mener dette bygger opp under at det ikke er alvorlig forurensning fra anlegget.

Det er dessverre et generelt problem med for høye kvikksølvnivåer i norske fjorder. Årsaken er sammensatt. Langtransportert forurensning er en viktig spredningskilde. Kvikksølv inngår i miljøovervåkingen i Vatsfjorden og i nasjonale overvåkingsprogram.

Vi følger med på utviklingen og har tett oppfølging for å påse at virksomhetene følger miljøkravene i tillatelsen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.