Uppdal, Kristofer

Navn:Kristofer Uppdal (1878-1961) Yrke:Forfatter Bosted:Steinkjer

Kristofer Uppdal er kjent som «arbeidsklasse-dikteren», og hans posisjon er sammenliknet med den Maksim Gorkij hadde i Sovjet. Tibinds-verket «Dansen gjennom skuggeheimen» skildrer rallarlivet og arbeiderbevegelsen, og Uppdal hadde selv jobbet som gruve- og anleggsarbeider. Imidlertid er Uppdal best kjent som lyriker.