Upresist om filmkontroll

ET OPPSLAG

i Dagbladet sist fredag kan etterlate det inntrykk at jeg har kastet meg inn i en strid om hvor liberal filmkontrollen i Norge bør være, og at jeg har gjort det på partipolitisk grunnlag. Det ville i så fall ha vært høyst upassende av meg. Dels fordi jeg ikke har noe med å legge meg opp i Filmtilsynets avgjørelser i dag. Dels fordi jeg som direktør i Medieforvaltningen naturligvis ikke deltar i slike debatter innen eller mellom partier. Derimot har jeg som kommende leder av Medietilsynet uttrykt forståelse for at Filmtilsynet er kommet til at det vil være alt for omfattende å gjennom gå alle tidligere forbudte filmer på ny. Og at det vil være formelt riktig å vurdere dem enkeltvis om noen skulle ønske å sette dem opp på kino.

Jeg har for øvrig registrert at Filmtilsynet selv skriver: «Det man imidlertid med stor sikkerhet kan fastslå, er at de aller fleste av disse filmene likevel ikke ville ha problemer med å bli godtatt etter dagens lovverk».