BARE ET TASTETRYKK UNNA:  Dagbladets såkalte «avsløringer» har aldri vært lenger unna enn et tastetrykk på Stortingets hjemmeside, skriver Odd Omland fra Arbeiderpartiet, som ble omtalt i Dagbladets sak om aksjeposter på mandag. Faksimiler: Dagbladet 28.09.2015
BARE ET TASTETRYKK UNNA: Dagbladets såkalte «avsløringer» har aldri vært lenger unna enn et tastetrykk på Stortingets hjemmeside, skriver Odd Omland fra Arbeiderpartiet, som ble omtalt i Dagbladets sak om aksjeposter på mandag. Faksimiler: Dagbladet 28.09.2015Vis mer

Uredelig av Dagbladet

Dagbladet har skrevet flere saker de siste dagene om politikeres eierskap i aksjer. Det er vel og bra, men jeg forventer at sakene blir framstilt korrekt og etterrettelig.

Meninger

Jeg opplever nå å bli urettmessig mistenkeliggjort på tross av at jeg har fulgt Stortingets regler til punkt og prikke og praktisert full åpenhet rundt mine aksjer i Telenor.

Da Telenor ble privatisert i 2000, ble de såkalte folkeaksjene lagt ut for salg. I likhet med 53.000 andre småsparere kjøpte jeg slike folkeaksjer. Det første jeg gjorde da jeg ble innvalgt på Stortinget i 2013 var å føre dette opp i Stortingets register for verv og økonomiske interesser.

Da eierskapsmeldingen ble lagt fram, tok jeg saken opp med presidentskapet og spurte om jeg burde selge aksjene. Jeg fikk skriftlig beskjed om at saken var helt uproblematisk: «Dine aksjer i Telenor (for ca. 100 000 kr) er ikke å anse som en så særlig sterk personlig interesse at det kan være aktuelt å evt. avstå fra å delta i behandlingen av saken. (...) Under enhver omstendighet er din aksjepost kjent, da du har oppgitt dette til registeret», skriver spesialrådgiveren i konstitusjonell avdeling.

For ryddighets skyld orienterte jeg næringsfraksjonen om forholdet. Jeg har for øvrig ikke ansvar for Telenor eller eierskapspolitikken i fraksjonen.

Alle disse opplysningene var journalisten i Dagbladet gjort kjent med. Likevel ble saken framstilt som om jeg har opptrådt uryddig. Dagbladet prøver på toppen av det hele å framstille det som om det skulle vært noe mistenkelig rundt et møte næringskomiteen hadde med Telenor på en komitéreise i Myanmar. Dette var et rent informasjonsmøte om Telenors virksomhet i Myanmar, på linje med en rekke andre møter vi hadde med andre selskaper. Møtet fant dessuten sted etter at Stortinget hadde ferdigbehandlet eierskapsmeldingen, så å insinuere noen koblinger her blir ganske søkt.

Det er viktig å ha en kritisk presse som stiller spørsmål rundt politikernes roller og interesser. Jeg synes også det har vært betimelig å sette søkelyset på representanter som ikke har forholdt seg til Stortingets regelverk om å oppgi sine aksjeinteresser i Stortingets register. Men jeg opplever det som dypt urettferdig å bli mistenkeliggjort på feil grunnlag.

Stortingets register er opprettet for å ivareta åpenhet rundt representantenes økonomiske interesser, og dette har jeg forholdt meg lojalt til. Dagbladets såkalte «avsløringer» har aldri vært lenger unna enn et tastetrykk på Stortingets hjemmeside.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.