Urettferdig mot Røe Isaksen

INTEGRERING: Jeg ser at min partifelle Andre Hageseter i et innlegg i Dagbladet 16.02 kritiserer Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksens kronikk «Frps to ansikter», som sto på trykk i samme avis to dager før. Det er vel siden vi begge er Venstre-medlemmer at vi har lest Røe Isaksens kronikk med høyst forskjellige briller. I motsetning til Andre Hageseter synes jeg kronikken peker på et av de største problemene med integrerings- og innvandringspolitikken til et parti som smykker seg med betegnelsen «liberalistisk». Jeg er helt enig med Odd Einar Dørum i at «liberalistiske» Frp henfaller til kollektivistisk tankegang i saker som angår integrering og innvandring. Det er nettopp dette paradokset Røe Isaksen pekte på i sin kronikk. Han fortjener ros for å tegne et annet bilde av Høyre enn Erna Solberg gjorde som integreringsminister. Det gir håp om et fortsatt godt samarbeid mellom Høyre og Venstre i framtida. Røe Isaksen representerer en annen del av Høyre enn de i partiet som roper på samarbeid med Frp.

FRAMFOR Å angripe Røe Isaksen for den politikken hans moderparti sto for da de satt i regjering (med Venstre!) bør Hageseter og andre lete efter flere som tar avstand fra samarbeid med et parti som legger et kollektivistisk menneskesyn til grunn for sin politikk.Hageseter angriper Røe Isaksen for å bruke et sitat av president Bush, og påstår at det er løsrevet fra sin kontekst. Poenget til Unge Høyre-lederen er jo at når Bush sier at «enhver ny immigrant gjør oss mer amerikanske» er det verdt å huske at USA er et land av immigranter. I USA er immigranter ikke en trussel mot «det amerikanske» - i motsetning til i Norge?

RØE ISAKSEN nevner også at Frps fyrtårn Danmark har ført den integrasjonspolitikken partiet vil innføre her - og dette har skapt både et høyere konfliktnivå, og mange problemer for enkeltpersoner. Unge Høyre-lederen peker i det hele tatt på en rekke paradokser i Frps såkalte integreringspolitikk - som egentlig er en politikk for assimilasjon og stengte grenser. Selv om partiene helst bør snakke om sin egen politikk, er det også viktig å påpeke inkonsekvenser og forskjell på liv og lære hos andre partier. Frp «driver» integrasjonsdebatten i Norge. Røe Isaksen forsøker å ta opp hansken - noe han fortjener honnør for. Ikke kjeft.Et samfunn uten immigrasjon er et samfunn i stagnasjon. Et flerkulturelt samfunn der mennesker med ulik bakgrunn, kultur og hudfarge lever fredelig side om side, er et positivt ladet begrep både for Venstre og Unge Høyre. Jeg er rimelig sikker på at både Hageseter, Røe Isaksen og jeg helst hadde sett at Høyre frigjorde seg fra konkurranseforholdet til Frp, og framholdt et flerkulturelt samfunn der integrasjonspolitikken tar utgangspunkt i det enkelte mennesket istedenfor kollektive grupper - som et ideal.