INGEN MOTSETNING: Hvorfor Anne Lindboe «må avklare om hun skal være barnas eller profitørenes ombud» er høyst uklart, skriver artikkelforfatteren. Foto: Lars Eivind Bones
INGEN MOTSETNING: Hvorfor Anne Lindboe «må avklare om hun skal være barnas eller profitørenes ombud» er høyst uklart, skriver artikkelforfatteren. Foto: Lars Eivind BonesVis mer

Private barnehager:

Urimelig kritikk mot Lindboe

Det er ikke problematisk at tidligere barneombud Anne Lindboe blir administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund.

Meninger

I kampen mot private velferdstjenester tas mange knep i bruk. Sist ute er Ida Wangberg i Manifest, som i Dagbladet 4. juni mener at Anne Lindboe «må avklare om hun skal være barnas eller profitørenes ombud».

Det er høyst uklart hvorfor denne avklaringen er nødvendig. Lindboe er ferdig som barneombud. Det er ingen motsetning mellom det å arbeide for private barnehager og det å arbeide for barns beste. Snarere tvert imot.

Da Stortinget i sin tid gikk inn for full barnehagedekning – med barnas beste i tankene – var vi fullstendig avhengige av at private bygget og drev barnehager.

Slik vil det fortsette å være. Manifest og deler av venstresiden vil det ikke slik. De vil heller forby, eller har uklare ideer om, profitt.

Hva som menes med «fellesskapets penger skal gå til barna» er uklart fordi dette ikke med nødvendighet står i motsetning til profitt.

En del private barnehager har hatt relativt høye overskudd, men profitt i seg selv er ikke problemet. En rapport fra rådgivningsselskapet BDO, skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, mener å observere en markedssvikt i barnehagesektoren, som er til fordel for de store aktørene.

Det er gode grunner til å gå gjennom regelverket for å se om det er mulig å legge til rette for mer mangfold og bedre konkurranse. Men endringer som gjør at overskuddet blir mindre, for eksempel fordi konkurransen blir tøffere og valgfriheten reell for flere, er vesensforskjellige fra det å forby profitt.

Vi kan få bedre barnehager og mer mangfold innenfor et velregulert system som tillater profitt. For private aktører som søker overskudd kan bidra til nytenkning, effektivitet og valgfrihet – for barnehager som i alle andre virksomheter.

Det som er interessant i denne sammenhengen er at undersøkelser viser at foreldre med barn i private barnehager i snitt er mest fornøyd.

Lindboe og PBL har gode grunner til å ønske en gjennomgang av barnehagesektoren velkommen. Manifest bør på sin side avstå fra å mistenkeliggjøre Lindboe før hun knapt har begynt i ny jobb.

Hennes erfaring fra jobben som barneombud bør snarere sees på som en fordel.