Siktet: Rune Øygard er siktet for seksuelle overgrep. «Når ledelsen i det fornærmede barnets hjemkommune velger å signalisere at de tar parti for siktede, påfører de henne en tilleggsbelastning hun må slite med resten av livet», skriver artikkelforfatteren. Foto: Espen Røst
Siktet: Rune Øygard er siktet for seksuelle overgrep. «Når ledelsen i det fornærmede barnets hjemkommune velger å signalisere at de tar parti for siktede, påfører de henne en tilleggsbelastning hun må slite med resten av livet», skriver artikkelforfatteren. Foto: Espen RøstVis mer

Urovekkende i Øygard-saken

Vågå Ap signaliserer at de tar parti med siktede.

Vågå Arbeiderparti ønsker ordfører Rune Øygard velkommen tilbake, til tross for at han er siktet for forbrytelser som har en strafferamme på ti år, og er under etterforskning for forbrytelser med en strafferamme på 21 år. Politikerne i Vågå Ap ser ut til å ignorere at påtalemyndigheten ikke utferdiger en siktelse uten å ha grunn til mistanke, og at graden av alvorlighet i de påståtte kriminelle handlingene, er meget høy.

Man kan ikke forvente at siktede i saken skal ta hensyn til fornærmedes sårbarhet. Men mange av politikerne som har ansvar for styring av kommunen, gjør heller ikke det. Istedenfor å forholde seg nøytrale til saken er ferdig etterforsket, sender de kraftige signaler til fornærmede om at de tror hun lyver. At fornærmede er et barn, og derfor er mer utsatt enn siktede, som er en voksen mann i en sentral maktposisjon, kan det se ut som de har oversett.

Saken kan få tre utfall. Det kan vise seg at Øygard er uskyldig. Det kan bli avdekket at han er skyldig, og etterforskningen kan resultere i en henleggelse. Hvis påtalemyndigheten mener å ha holdepunkter for at fornærmede lyver, og i tillegg mangler tekniske og taktiske bevis, kan de henlegge saken som «intet straffbart bevist». Dersom de har holdepunkter for å mene at fornærmede snakker sant, men vurderer de samlede bevisene for svake til å vinne en rettssak, kan de henlegge «på grunn av bevisets stilling». Mer enn 85 prosent av seksuelle overgrepssaker mot barn henlegges. Kravene til bevis som skal føres i en rettssak må være av en slik art at all tvil om skyldspørsmålet kan feies til side.

Seksuelle overgrepssaker er noe av det mest kompliserte en etterforsker står ovenfor. Målet er å få avdekket hva som faktisk har skjedd, noe som er vanskelig uten en tilståelse eller tekniske bevis, som for eksempel DNA-spor i fornærmedes kropp. I Alvdal-saken så vi at filmer og fotografier av overgrep, ble fellende. I Øygard-saken er det fortsatt lite som tyder på at teknisk bevismateriale finnes. Forsvarer Mette Yvonne Larsen hevder at saken står ord mot ord, hvilket i så fall innebærer at politiet kun har indisier å forholde seg til. Er indisiene sterke nok kan de brukes som bevisførsel i en rettssak. Indisier kan også brukes under avhør, og kan i sjeldne tilfeller resultere i en tilståelse. Solid kompetanse på avhørsteknikk, sammen med strategien for avhør av siktede, kan derfor bli det avgjørende for utfallet av straffeforfølgelsen.

Man sier at dersom man er uskyldig, har man ingenting å være redd for. Det er ikke tilfellet for seksuelle overgrepssaker. Hundrevis av saker som etterforskes hvert år ender som uavklarte. Det etterlater en evig tvil om den mistenkte er en pedoseksuell forbryter eller ikke. Et voksent menneske som er uskyldig, kan i noen tilfeller ha ressurser til å takle dette. Det sier seg selv at en uavklart situasjon i en seksuell overgrepssak er en langt verre belastning for et barn som utsettes for denne type kriminelle handlinger.

At en politisk ledelse ikke har klare retningslinjer for hvordan en slik sak bør håndteres, er kritikkverdig i seg selv. Når ledelsen i det fornærmede barnets hjemkommune velger å signalisere at de tar parti for siktede, påfører de henne en tilleggsbelastning hun må slite med resten av livet. Det kunne de ha unngått hvis de hadde opptrådt på en ryddig måte.