Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Uryddig av JURK

Som forsvarer i saken, som ikke er rettskraftig avgjort, må jeg imøtegå den redegjørelse for dommen som JURK kom med i sin kronikk - den er nemlig ikke riktig.

Illustrasjonsfoto: NTB-Scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB-Scanpix Vis mer
Debattinnlegg

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har gjort et svært viktig arbeid for å bedre au pairers rettsstilling i Norge, og har en legitim politisk målsetting om å få fjernet hele ordningen. I sin iver etter å nå politiske mål strekker de imidlertid seg nå noe langt. I kronikk i Dagbladet 10.11 redegjør Selmer og Vestgren i JURK for den nylig avsagte dom i Oslo tingrett hvor et ektepar ble frifunnet for tiltale om menneskehandel ved tvangsarbeid. Som forsvarer i saken, som ikke er rettskraftig avgjort, må jeg imøtegå den redegjørelse for dommen som JURK kom med i sin kronikk - den er nemlig ikke riktig.

JURK skriver at «retten fant det altså bevist at au pairene var i en sårbar stilling og at denne sårbare stillingen ble misbrukt og utnyttet av vertsfamilien». JURK mener således å ha dekning i dommen for å hevde at ekteparet har misbrukt au pairenes sårbare situasjon. Dette er direkte feil, og det er svært kritikkverdig av JURK å hevde det. Et såkalt «misbruk av sårbar situasjon» er en rettslig standard som beskriver en bevisst, villet handling fra de tiltaltes side. Det forutsetter at de tiltalte har utvist skyld, dvs. har hatt til hensikt å utnytte au pairene, med kunnskap om deres sårbare situasjon. Når JURK hevder at domstolen har funnet at så er tilfelle, står det i åpenbar kontrast til det retten faktisk skriver; «Retten har som nevnt kommet til at de tiltalte må frifinnes, og ser ikke behovet for å vurdere det subjektive skyldkravet for hver av de tiltalte». Årsaken til at retten ikke tok stilling til om det forelå et misbruk av en sårbar situasjon var fordi retten uansett allerede hadde konkludert med at det ikke kunne være tale om tvangsarbeid i denne saken. Dommen kan dermed ikke tas til inntekt for at det har vært et «misbruk av sårbar situasjon» slik JURK hevder.

Videre hevder JURK at «det er tydelig at au pairene subjektivt har opplevd situasjonen som tvang», og stiller seg kritisk til at retten nærmest ser bort fra dette. Det er imidlertid langt fra «tydelig» i dommen hvorvidt det har vært en subjektiv opplevelse av tvang, og dette framstår bare som en påstand fra JURK. Denne gjengivelsen av dommen som JURK her står for er etter mitt syn uryddig. Like uryddig var det da det vitnet som på vegne av JURK har utredet au pairers rettsstilling forklarte seg i Oslo tingrett under hovedforhandlingen. På spørsmål fra bistandsadvokaten bekreftet hun nemlig at den ene au pairen hadde vært utsatt for trusler om å bli sendt hjem til Filippinene, og lot dermed dommerne og partene sitte igjen med den klare oppfatning at de to som satt på tiltalebenken hadde framsatt disse truslene. Først da forsvarerne plukket opp dette utsagnet og stilte flere kritiske spørsmål, innrømmet vitnet at det ikke var vertsfamilien som hadde framsatt disse truslene, men den andre fornærmede i saken.

Oslo tingretts dom slår fast at ekteparet er uskyldige i anklagene om menneskehandel, og per i dag og fram til det eventuelt skulle foreligge et annet resultat er det dette man skal forholde seg til. Likevel går JURK svært langt i å hevde at ekteparet er eller burde være skyldige. Det bør JURK avstå fra i en pågående sak, på samme måte som de bør avstå fra å offentlig kommentere dommer som de ikke begriper innholdet av. Det er et meget respektabelt standpunkt at au pair-ordningen bør avskaffes. Det som ikke er respektabelt er når JURK har en så sterk politisk agenda at de i enkeltsaker er villig til å vri på faktum for at det skal passe det standpunktet.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media