UENIG I ORDBRUKEN: «Det ville vært fordelaktig for debatten om Berglund Steen ryddet i argumentasjonen sin,» skriver Hadia Tajik. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
UENIG I ORDBRUKEN: «Det ville vært fordelaktig for debatten om Berglund Steen ryddet i argumentasjonen sin,» skriver Hadia Tajik. Foto: Håkon Mosvold Larsen / ScanpixVis mer

Uryddig om returnektere

Det Steen kaller papirløse er personer som har fått avslag på opphold, som har valgt å ikke respektere den beslutningen.

Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter, mener jeg er uredelig i min omtale av det han kaller papirløse (11.01). Først en oppklaring av begrepsbruken: Begrepet papirløs er misvisende fordi det er mulig å komme til Norge med få eller ingen papirer, men likevel få opphold. Det Steen kaller papirløse er personer som har fått avslag på opphold og en utreisefrist, og som har valgt å ikke respektere den beslutningen. Det er rimelig å kalle dem returnektere.

Det ville vært fordelaktig for debatten om Berglund Steen ryddet i argumentasjonen sin. Han trekker frem som eksempel noen etiopiske kvinner, som grunnet eget eller familiemedlemmers politiske engasjement, er utsatt for voldtekt som torturmetode, og som av ulike grunner ikke har fått opphold i Norge.

Berglund Steen bruker dette som et argument for å en mer lempelig politikk for returnektere. Men resonnementet han legger frem er ikke argument for å lempe på håndteringen av returnektere. Det er et argument for å diskutere terskelen for opphold på forfølgelses- eller beskyttelsesgrunnlag, og hvorvidt den slår spesielt negativt ut for kvinner.

Berglund Steen er muligens uenig i denne terskelen, og mener den er for streng. Det er et standpunkt jeg kan sympatisere med. Men løsningen på dette er ikke å skape et tosporet asylsystem, der de som har fått avslag på retur men nekter å dra, skal få utstyres med arbeidstillatelse og eventuelt over tid opparbeide seg grunnlag for opphold. Både fordi det slår beina under troverdigheten til asylinstituttet som sådan: Avslag på opphold får ingen betydning. Men også fordi det vil slå spesielt dårlig ut for den gruppen han trekker frem som eksempel: Voldsutsatte og traumatiserte kvinner uten mulighet for å arbeide eller ha egen inntekt.