USA vs. Europa

PROFESSOR FINN

Fuglestad skriver i Dagbladet 28.6. at det endelig har gått opp for ham hva kvalitetsreformen i høyere utdanning egentlig dreier seg om, nemlig å «erstatte det tradisjonelle norske systemet med det tilsvarende engelsk-amerikanske», men at vi (les: politikerne) verken har turt å si det rett ut eller våger å «stå løpet helt ut».

Min anbefaling er at Fuglestad bruker litt mer tid på å forsøke å forstå hva kvalitetsreformen dreier seg om. De endringene som nå gjennomføres i høyere utdanning i Norge, blant annet gjennom innføring av et nytt grads- og karaktersystem, er nemlig ikke et særnorsk påfunn for å kopiere England og USA. De er ledd i en bred europeisk prosess, der 40 land nå deltar, for å skape et europeisk rom for høyere utdanning. Hensikten er blant annet å bedre kvaliteten i høyere utdanning i Europa, og å lette student- og forskermobiliteten mellom landene i Europa.

Om det også kan lette mobiliteten mellom Europa, USA og andre verdensdeler, er det bare en fordel. Jeg er overbevist om at Norge har mye å vinne på å delta i slik utveksling og internasjonalt samarbeid.

FUGLESTAD SKRIVER

at han etter beste evne har forsøkt å sabotere en reform han ikke har skjønt noe av - og beklager seg samtidig over at studentene ikke er aktive og gode nok. Kanskje det er en sammenheng? For Fuglestad kan det kanskje være greit å vite at studentene hele tiden har vært aktive pådrivere og støttespillere for reformen, og at de også ønsker seg lærere som tar den på alvor.