Usaklig og unyansert av HRS

SØSKENBARNEKTESKAP: I Dagbladet 20. april angriper og anklager Storhaug i Human Rights Service (HRS) undertegnede nok en gang for ikke å forholde seg til fakta når det gjelder debatten rundt søskenbarnekteskap (Dagbladet 4. og 18. april). Hun feilsiterer meg og tillegger meg meninger jeg ikke har eller forfekter. Det er et medisinsk faktum at søskenbarnekteskap øker risikoen for arvelige sykdommer og død blant deres avkom, men den absolutte risikoen er så liten at slikt ekteskapsmønster ikke påvirker folkehelsen. Bevis for dette er rapporten fra Folkehelseinstituttet (2007:2). Tvangsekteskap forekommer blant søskenbarn, men det er et langt steg derfra til å konkludere at alle søskenbarnekteskap er med tvang. Jeg har hele tiden ment at det er store utfordringer knyttet til henteekteskap og innvandring både når det gjelder integrerings- og sosioøkonomiske forhold, uten at man kan sette søskenbarnekteskap i en særstilling.

DET ER DERIMOT ingen tvil om at kunnskapsheving i et samfunn vil ha positive effekter både med hensyn til helse og integrering. Når Storhaug og HRS nå på nytt fordreier fakta og kommer med usannheter, er det svært fristende å trekke seg fra videre debatt med HRS. Det er en forutsetning for en konstruktiv debatt at man er sakelig og viser gjensidig respekt, selv ved uenighet. Denne forutsetningen har HRS brutt.