Useriøse telefonselgere

TELEFONSALG: MBL mener at useriøse telefonselgere utgjør et problem, og at det best løses gjennom tiltak rettet mot disse. Seriøse aktører som opptrer ordentlig, som avisene, må ikke fratas muligheten til å gi gode tilbud til potensielle abonnenter. Det må være forbrukerne som avgjør hvilke markedsføringshenvendelser man vil motta, det er ikke statens oppgave å ta slike avgjørelser på vegne av voksne mennensker.

I ET INNLEGG om telefonsalg i Dagbladet 6.2 gikk nestleder hos Forbrukerombudet, Gry Nergård, hardt ut og krever forbud. Bakgrunnen er et program på NRK1 om et navngitt telefonsalgselskap. Først: Reservasjonsregisteret fungerer, 1,4 mill. har reservert seg og antall klager er i forhold til det lavt. Så: MBL er helt enig i at telefonsalgselskaper som opptrer useriøst, det vil si enten i strid med loven og/eller som driver med negativt salg og annen praksis som er i strid med god forretningsskikk, utgjør et problem. Det vi ikke er enig i er når Nergård ut fra dette argumenterer for at alt telefonsalg i praksis skal forbys. MBL representerer blant annet aviser, og vi vet at klager på avisenes telefonsalg er nesten ikke-eksisterende.

MBL ER BEKYMRET over at useriøse aktører ødelegger for de mange seriøse som bruker telefonsalg. Dessverre ignorerer useriøse aktører ofte reglene. Noe de også vil gjøre med andre regler enn dagens. Bedre håndheving av dagens regler er derfor et mye mer egnet tiltak. MBL har derfor foreslått at myndighetene bør stramme opp dagens regler for å gjøre det vanskeligere for de useriøse aktørene, heller enn å straffe de lovlydige.