Usikker jul for TV 2-ansatte: - Folk gråter på jobb

En lang rekke ansatte i TV 2 må gå inn i høytiden uten å vite om de mister jobben etter nyttår. 

60 OVERTALLIGE: Svært mange i TV 2 vet ikke om de har jobb på andre siden av nyåret.  Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
60 OVERTALLIGE: Svært mange i TV 2 vet ikke om de har jobb på andre siden av nyåret.  Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

(Dagbladet): - Kompetansekartleggingen skal være ferdig i dag. Deretter skal HR-avdelingen og ledelsen gjøre videre vurderinger. Til slutt står man igjen med en gruppe som ikke får være med videre, sier lederen av TV 2s redaksjonsklubb, Henrikke Helland, til Dagbladet.

VIL SKJERME: Klubbleder Henrikke Helland i TV2 ønsker ikke at de ansatte skal gå inn i jula med den beskjeden om at de ikke har jobb videre. Foto: Eivind Senneset /Dagbladet
VIL SKJERME: Klubbleder Henrikke Helland i TV2 ønsker ikke at de ansatte skal gå inn i jula med den beskjeden om at de ikke har jobb videre. Foto: Eivind Senneset /Dagbladet Vis mer

Den endelige oversikten over hvem som må slutte i TV 2 jobbes med i disse dager. I klartekst betyr det at en rekke ansatte nå går inn i juletida uten framtidig jobb i kanalen, og må feire jul i usikkerhet.

Støttetilbudet stenger

Den opprinnelige planen var å informere de ansatte som får sparken før jul, men den endelige organisasjonen skal ikke stå klar i februar 2017.

- Vi ønsker ikke at de ansatte skal gå inn i jula med den beskjeden. Samtidig stenger offentlige støtteappat i høytida. Dette veier tyngre enn usikkerheten, sier Helland.

Sports- og nyhetsredaktør i TV 2, Jan Ove Årsæther, forteller at de forsøker å holde tidsplanen som er lagt. Den innebærer at beskjeden kommer før jul.

- Noen vil ha svar før jul, andre ber om at vi venter. Jeg har vært rundt og pratet med veldig mange. Den endelige beslutningen blir tatt neste uke. Slik det ser ut nå ser vi at det kan bli stramt tidsmessig å rekke det før høytida .

- Lidelsene er ikke over

Presset på ledelsen i kanalen har økt etter at et internt skriv, hvor journalist og TV 2-profil, Pål T. Jørgensen, slakter den pågående oppsigelsesprossen, ble lekket og seinere omtalt av Dagens Næringsliv.

Dagbladet har fått tilgang til den knusende kritikken, og i innlegget, opprinnelig publisert i et internt diskusjonsforum hos TV 2, beskriver Jørgensen blant annet fortvilelsen som råder blant de ansatte:

SLAKTER NEDBEMANNINGEN: Utenriksreporter og profil i TV 2, Pål T.Jørgensen (57) . Foto: Jørn H.Moen / Dagbladet
SLAKTER NEDBEMANNINGEN: Utenriksreporter og profil i TV 2, Pål T.Jørgensen (57) . Foto: Jørn H.Moen / Dagbladet Vis mer

«Den startet med allmøtet den 3. mai i år. Det er gått syv måneder og lidelsene er på ingen måte over. Snarere tvert i mot. Rundt i huset sitter nervøse medarbeidere og gråter på jobb», skriver Jørgensen.

De følelsesmessige utbruddene Jørgensen skildrer bekreftes av klubbleder Helland.

- Ja, det skjer, sier hun til Dagbladet.

Dagbladet har kontaktet Jørgensen og informert om at vi har besluttet å sitere fritt fra skrivet i denne saken.

- Har forståelse

Redaktør Årsæther erkjenner at det er tungt å høre om ansatte som gråter på jobb.

- Det er ikke tvil om at vi er i en krevende situasjon og jeg forstår at de opplever tida som tung. Nettopp derfor følger vi boka. Når vi nå er i denne i situasjonen, med en overatllighet på 60, oppleves det nok for mange som at sin egen arbeidsplass er truet, sier han.

Under et allmøte i Bergen høst ble det kjent at hele 177 mennesker må gå i TV 2. Ledelsen har ikke kommet i mål med frivillig nedbemanning, og nå gjennomføres det altså storstilte oppsigelser.

Hvem som får sparken og hvem som får være med videre i kanalen bestemmes, som Dagladet tidligere har omtalt, blant annet via kartlegging av kompetanse, noe TV 2s redaksjonsklubb er svært negative til. Nedbemanningen går desidert hardest utover journalistene ansatt i Oslo, får Dagbladet opplyst.

TV 2-LEDELSEN: Fra venstre: organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, TV 2-sjef Olav T. Sandnes, og nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet
TV 2-LEDELSEN: Fra venstre: organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, TV 2-sjef Olav T. Sandnes, og nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet Vis mer

250 skal vurderes

«Rundt 250 av oss skal nå vurderes på kompetanse og dyktighet. Resten av huset er allerede funnet kompetente, og følgelig innplassert. Helt naturlig når vi ser på rating-tall, markedsandeler og økonomiske resultater», skriver Pål T. Jørgensen i det lekkede skrivet.

Dette betyr at de med lang fartstid og erfaring ikke beskyttes mot oppsigelser. «Kompetansekartlegging» har som formål å finne ut hva den enkelte besitter av evner og verdi for TV 2. Unge ansatte med mindre erfaring kan sitte med kompetanse veteranene med høy ansiennitet ikke har.

«Særdeles god», «meget god» eller «begrenset»

Dagbladet vet at de ansatte må gjennom flere titalls spørsmål i et elektronisk skjema. De må blant annet rangere sin egen kompetanse i en rekke fagfelt som «særdeles god», «meget god» eller «begrenset», ifølge skrivet fra Jørgensen.

«Har inngående kjennskap til historie, geografi og internasjonal politikk. Være oppdatert på konflikter i verden», skal være en av påstandene utenriksreporter Jørgensen måtte svare på.

«Etter å ha besvart spørsmålene i kartleggingen, skal jeg kalles inn på møte med min nærmeste leder. (For ordens skyld, i mitt tilfelle uproblematisk)», skriver han.

Redaktør Årsæther forteller at han har hatt en god prat med Jørgensen senest i dag.

- Konturer av Egmont

TV 2 eies av danske Egmont. En lik kompetansekartlegging ble gjennomført i det norske underbruket Egmont Publishing sommeren 2015. Prosessen i Egmont ble svært kraftig kritisert av blant annet fagforeningen Norsk Journalistlag ved leder Thomas Spence:

- De gikk i bresjen for å knuse redaksjonen som hjørnesteinen i et mediehus, uttalte Spence til Kampanje. Påstanden ble avvist av Egmont.

Medlemsorganisasjonen HR Norge hyller på sin side metoden brukt av Egmont og kaller den for «Egmonts lille revolusjon». 45 ansatte fikk sparken.

- Vi ser konturene av Egmont i vår prosess, har Helland tidligere uttalt overfor Dagbladet.

Forsvarer kompetansekartlegging

Administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes, var øverste sjef i Egmont publishing fram til høsten 2014. Nåværende administrerende direktør i Egmont publishing heter Espen Asheim. Asheim sitter i TV 2-styret.

HR- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand har ikke svart på Dagbladets henvendelser, men i en intern artikkel TV 2 har publisert på sitt intranett forsvares kompetansekartleggingen.

Ledelsen ved administrerende direktør Olav T. Sandnes og Årsæther, sier at de har «forståelse for at mange opplever usikkerheten som en belastning».

- Skjemaet inneholder en beskrivelse av kompetansebehov for hver rolle i ny organisering, hvor vi ber den ansatte vurdere sin kompetanse innenfor rollene som er relevant.

- Vurderingen kan derfor ikke besvares med «riktige» eller «gale» svar, det er ett av flere verktøy for å hjelpe hver enkelt medarbeider å beskrive sin kompetanse. Deretter gjennomgår skjemaet sammen med nærmeste leder. En felles vurdering sendes deretter til HR, forklarer Årsæther.

Sandnes sier følgende i artikkelen:

- Den praksisen vi følger i TV 2 er lik sammenlignbare prosesser i norsk næringsliv og norske mediehus for øvrig, sier han og oppfordrer de ansatte til å ta kontakt for en prat.

Startet i mai

Det var i vår TV 2 informerte om kutt i størrelsesorden 350 millioner kroner som del av innsparingsplanen «TV 2 i 2020».

Utover massive innsparinger og en nedbemanning på maksimalt 177 arbeidere, er dette deler av TV 2s nye organisasjonsplan:

  • Korrespondenten i Kristiansand fjernes, og alle lokalkontor med to ansatte vil miste én arbeider.
  • Programmer som «Vårt lille land» og «Lørdagsmagasinet» tas av lufta.
  • Grafikk-stillinger flyttes fra Oslo til Bergen for å bygge opp et miljø i Bergen.
  • 21-nyhetssendingen som sendes fra Bergen blir styrket med en ekstra researchressurs.
  • Økonominyhetene flyttes til Bergen og en ny stilling opprettes.
  • Formiddagssendingene på Nyhetskanalen flyttes fra Oslo til Bergen.
  • 17-sendingen på Nyhetskanalen flyttes til Oslo.
  • Nettsiden TV2.no reduseres med ti stillinger i Oslo, mens fire kuttes i Bergen.