Usikkerhet og terror

Ingress

Meninger

Det var et svært dystert bilde Etterretningstjenesten i går tegnet i sin ugraderte trusselvurdering, Fokus. Fjoråret bød på større sikkerhetspolitisk uro enn på lenge, for å si det forsiktig, og det nye året viser ingen tegn på bedring. Både nye og gamle konflikter bidrar sammen til økt spenning og uvisshet, også for Norge. At E-tjenesten verken forutså Den islamske stats (IS) frammarsj i Irak, eller utviklingen i Ukraina i fjorårets trusselvurdering, forteller at etterretning ikke er vitenskap og at bildet er uoversiktlig.

E-tjenesten trakk fram særlig tre områder: Utviklingen i Russland i lys av annekteringen av Krim og russisk støtte til separatister i Øst-Ukraina. Utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika, hvor man tross tilbakeslag for IS, ser at islamister får stadig nytt fotfeste, ikke minst i Libya. Og til slutt utviklingen i det digitale rom, hvor økende statlig etterretning utgjør den største trusselen mot norske interesser. Med Russland som nabo og norske fremmedkrigere i IS, er trusselbildet med ett ubehagelig nært for Norge.

Selv om E-tjenesten ikke anser Russland som en militær trussel mot Norge på kort og mellomlang sikt, er man urolig i et lengre perspektiv. Et Russland i økonomisk krise og med vilje til å bruke makt for å beskytte russiske interesser, er mindre forutsigbart enn på lenge. Vladimir Putins jernhånd gir ingen rom for dissens, og hans utfordrere er reaksjonære ultranasjonalister og gammelkommunister.

Når det gjelder IS er E-tjenestens vurdering at den militært har nådd sitt kulminasjonspunkt, men at den asymmetriske krigføringen vil fortsette med blant annet Europa som terrormål. Dagbladet kunne i går avsløre at nye norske fremmedkrigere har inntatt posisjoner på mellomledernivå i IS. Det betyr ikke at terroranslag vil rettes mot Norge. Målene er symboltunge som Charlie Hebdo-redaksjonen.

Usikkerhet er overskriften etter en slik trusselvurdering. Vi må tilpasse oss en virkelighet hvor varslingstida er kortere og overraskelsene flere. Desto større grunn til å være varsom og ikke hvile seg på gamle strategier.