HVEM BLUNKER FØRST? Donald Trump og Kim Jong-un på en TV på en tog-stasjon i den sør-koreanske hovedstaden Seoul. Foto: AP / NTB Scanpix
HVEM BLUNKER FØRST? Donald Trump og Kim Jong-un på en TV på en tog-stasjon i den sør-koreanske hovedstaden Seoul. Foto: AP / NTB ScanpixVis mer

Usikkerhets-politikeren

Sikkerhetspolitikk er et fag. Donald Trump gjør opprør mot faget og dyrker usikkerhets-politikken.

Kommentar

I motsetning til i Washington så veier man sine ord i Beijing. I en leder i Global Times, den engelskspråklige utgaven av kommunistpartiets organ, skrev avisa i går at Kina burde forholde seg nøytral hvis Nord-Korea starter et angrep som truer USA. På den annen side, hvis det er USA eller Sør-Korea som starter en krig mot Nord-Korea, for å styrte regimet eller endre den politiske balansen på den koreanske halvøya, så vil Kina forhindre dem fra å gjøre det, skriver Global Times.

Advarselen er klar; Kina vurderer alvorlig å støtte Nord-Korea hvis landet blir angrepet først. Beskjeden er adressert direkte til Donald Trump; Hvis du leker med tanken om et førstehåndsangrep mot Nord-Korea, kan du også havne i krig med Kina. Midtens rike vil verken ha noe regimesammenbrudd i Nord-Korea, eller et eventuelt forent Korea under amerikansk beskyttelse, ved sin grense.

I Washington later det til at man nettopp leker med tanken på et førstehåndsangrep mot Nord-Korea. Den republikanske senatoren Lindsey O. Graham sier at en konfrontasjon med Nord-Korea nå er «uunngåelig», etter de siste dagers verbale utvekslinger. Trumps FN-ambassadør Nikki Haley sier det er «slutt på snakket» med Nord-Korea, selv om det strengt tatt er hennes jobb å nettopp snakke, eller holde samtalen igang. Og Donald Trump snakker altså om «ild og vrede», som i gammeltestamentlige dommedagsprofetier. Før han på torsdag satte det enda mer på spissen, med å si at han ikke hadde vært tøff nok i sin «ild og vrede»-kommentar.

Skal man ta det som sies i Washington på alvor så er krig en reell mulighet som man faktisk vurderer. Washington sier fortsatt nei til forhandlinger uten forhåndsbetingelser, og til Kinas forslag om at USA og Sør-Korea slutter med sine felles militærøvelser ved Nord-Koreas grense, og at Nord-Korea som en gjenytelse fryser sitt kjernefysiske våpenprogram.

Og i stedet for å snakke sitter nå militære planleggere og prøver ut sine teoretiske «krigs-spill». Spillene forteller at etter at amerikansk etterretning denne uka har konkludert med at Nord-Korea nå har atomstridshoder som er små nok til å kunne plasseres på en rakett, så kan et atomstridshode - hvis det ikke blir skutt ned, som det sannsynligvis gjør - nå San Fransisco på en halvtime. Og flere stridshoder kan nå den sør-koreanske hovedstaden Seoul med sine ti millioner innbyggere på tre minutter. Et atomstridshode vil drepe 180 000 mennesker i Seoul, kan krigs-spillerne fortelle. Dessuten har Nord-Korea store mengder kjemiske våpen, og 10 000 konvensjonelle raketter rettet mot Seoul.

Kinas fremste interesser i Nord-Korea er at regimet ikke bryter sammen, og at man som resultat av det får et samlet Korea under amerikansk beskyttelse. Det bekreftes ettertrykkelig i lederen i Global Times at dette er Kinas viktigste mål i Nord-Korea. Det som måtte være igjen av 20 millioner utsultede mennesker etter en eventuell krig i Nord-Korea blir i stor grad Kinas problem. Derfor er Kinas posisjon så klar.

Et klart og tydelig språk bidrar til sikkerhet i internasjonal politikk. Visshet om motstanderens hensikter og mest mulig åpen kommunikasjon mellom partene, bidrar til avspenning. Donald Trumps provoserende tweeter, og følelsesladde hentydninger, bidrar til spenning i stedet for avspenning. Trumps strategi - også i forhold til Nord-Korea - ser ut til å være og vinne ved å forvirre motstanderen. Han synes å mene at det er lurt å overraske motstanderen, som om også konflikten med Nord-Korea dreier seg om å lure konkurrenten, og lande en fordelaktig forretnings-kontrakt.

Sikkerhetspolitikk er et annet fag enn eiendomsutvikling.