Usmakelige konklusjoner

AFGHANISTAN: Dagbladet hevder på lederplass (29.11) at jeg har skrevet et brev til Regjeringen der jeg antyder at finansministeren ikke snakker sant når hun benekter at Norge har mottatt en ny henvendelse fra NATO om å sende soldater til Sør-Afghanistan. Dagbladet mener henvendelsen er usmakelig, og at den avslører min «manglende kunnskap om militære operasjoner og hva de krever» og videre at jeg «først og fremst [har] avslørt et lettvint forhold til å sende norske soldater i kamp». Det er ganske alvorlige påstander, og spesielt når slutningene er trukket på feil grunnlag. Jeg har ikke sendt et brev til Regjeringen om denne saken. Jeg har levert inn et skriftlig spørsmål i stortinget der jeg ber forsvarsministeren bekrefte finansministerens påstand om at Regjeringen ikke har mottatt nye henvendelser fra NATO. Jeg forventer naturligvis ikke at finansministeren er like omtrentlige i sin omgang med fakta som Dagbladets lederskribenter, men signalene fra statssekretær Barth Eide i mediene kunne tyde på at det forelå en ny forespørsel. Dermed er det behov for å avklare om dette er tilfelle.

DAGBLADET TREKKER ut fra dette spørsmålet i stortinget, slutningen at jeg har et lettvint forhold til det å sende soldater i kamp. Det er en usmakelig konklusjon på en tendensiøs lederartikkel. Det er en kjensgjerning at Høyre gjerne skulle sett at de norske spesialstyrkene bidro i Sør-Afghanistan. Våre allierte i NATO har bedt om hjelp, og vi har styrker tilgjengelig. En helhetlig vurdering skulle dermed tilsi at vi etterkommer anmodningen fra NATO. Våre styrker gjør allerede en meget god innsats i Afghanistan og Norge bidrar også med helt nødvendig sivil bistand. Når vi har anledning til å bistå ytterligere bør vi gjøre nettopp det. Styrkene Høyre ønsker å sende til Sør-Afghanistan er topptrente spesialstyrker med meget gode forutsetninger for å ta del i kampene som utspiller seg der. Det er ingen som har hevdet at spesialstyrkene ikke er egnet for denne militære operasjonen. Derfor blir det ekstra kuriøst når Dagbladet mener Høyres standpunkt i denne saken er tuftet på en manglende forståelse for militære operasjoner. I så fall er vi i meget godt selskap med blant annet Arbeiderpartiet.