Ut av prostitusjonen

SEXKJØPSLOVEN: I går kveld vedtok Stortinget å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. Men Stortinget har glemt ett enkelt, men viktig hjelpetiltak for de som vil ut av prostitusjonen.

Pro Sentret og andre har lenge dokumentert at mange ønsker å komme seg ut av prostitusjonen. Ikke så rent få har også klart det. Men alt for mange får ikke den hjelpa de trenger fra det som skal være et sosialt hjelpeapparat.

Oslo bystyre vedtok i juni «at personer som ønsker å komme seg ut av prostitusjonen, bør få rett til yrkesmessig attføring.» Et bystyrevedtak i en slik sak er bare en meiningsytring. Endring av folketrygdloven krever stortingsvedtak. Bystyret ba derfor «byrådet fremme dette synspunktet overfor statlige myndigheter og arbeide for å få i gang et forsøksprosjekt i Oslo.»

Da Rødt tok initiativet som førte til bystyrevedtaket, regna vi med at regjeringa og Stortinget ville følge opp raskt. Forsøksprosjektet burde jo komme i gang seinest når forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester trer i kraft.

Jeg forundres ikke over at Høyre og FrP-byrådet ikke gjør noe, men heller markerer at de er pålitelige forsvarere av menns eldgamle «rett» til å kjøpe kvinner. De to partiene foreslår lovendringer slik at hvert kommunestyre «kan innføre regler om bortvising av personer som driver med aggressiv og sjenerende prostitusjon.» De konsentrerer seg om det som en justisminister fra Høyre for 38 år siden kalte «bybildehygiene».

Det som er skuffende, er at ingen av de andre stortingspartiene sørga for at Stortinget i går kveld gjorde de vedtaka som trengs slik at de som vil ut av prostitusjonen kunne fått rett til yrkesmessig attføring fra nyttår.