Ut i naturen

Det er nok å ta av blant årets natur- og bildebøker. Det skal derfor mye til for ei bok i denne sjangeren å hevde seg helt i toppen.

BOK: Kravene til kvalitet, både bildemessig og teknisk, har økt jevnt og trutt i kategorien naturbildebøker. Det skal vi bare være glade for. Tidligere ble nær sagt alt av pene blomsterbilder og trær med rimfrost i motlys karakterisert som praktverk.

Spesialiserte fotografer

Slik er det ikke lenger, takket være at vi har fått mange svært dyktige naturfotografer her til lands som reindyrker et mye større spekter av naturmotiver. Du må i dag være både engasjert og målrettet for å ta naturbilder som hever seg over det alminnelige. Vi snakker om spesialiserte fotografer.

Noen hver kan vel ha ligget i skjul i en fuktig sovepose ved ei myr om våren og ventet på at tiuren skulle spille opp i solrenninga. Noen av oss har også hatt kamera med, og kanskje fotografert noen bilder som vi er såre fornøyd med - også fordi det knytter seg fine minner til turen.

Allment

Det gode naturbildet er imidlertid ikke først og fremst et privat minne. Det gode bildet skal formidle noe om natur og naturopplevelser på vegne av oss alle. Vi trenger ikke nødvendigvis å ha vært der selv. Vi synes bildet er godt blant annet fordi det forteller noe utover det private. Kall det gjerne å formidle noe allment, gjerne på en personlig måte, som ikke bare appellerer til vår hang til det vakre (selv om det også må være tillatt).

Når bildet ikke er helt skarpt, eller fotografen åpenbart har ligget i en lite gunstig posisjon i forhold til tiuren på spillplassen (hvilken naturfotograf har ikke det!), får ikke bildene den samme gjennomslagskraften. Vi blir ikke så veldig imponert, med mindre interessen knytter seg til vårt eget nærmiljø.

Kjentmann

Det er den regionale tilknytningen som i første rekke bærer Oddmund Lundes bok. Det vil være feil å etterlate et inntrykk av at vi bare står overfor en uheldig plassert naturfotograf på tiurleik. For Oddmund Lunde er mer enn det. Han skildrer naturen rundt Bergen med innsikt og engasjement, selv om han ikke evner å svinge seg til de store høyder rent fotografisk. Til det er konkurransen om de gode naturbildene for hard. Bildene hadde tjent på et mer personlig og gjennomarbeidet preg og - prosaisk nok - bedre teknisk kvalitet. Boka lider dessverre også av et dårlig reproarbeid, noe som for øvrig ikke skal klandres fotografen.

Mange av dyrebildene i Oddmund Lundes bok er både gode og fortellende. Samtidig blir vi nærmest overfôret med perfekte nærbilder av for eksempel havørn og svaner. Det viser bare at norsk naturfotografi på sitt beste ligger på et internasjonalt nivå.