Ut med fedrekvote

Ingress

Meninger

Likestillingsminister Solveig Horne er i ferd med å avvikle et av de viktigste tiltakene i norsk likestillingspolitikk. Fra første juli ble fedrekvoten redusert med fire uker, og nå vil regjeringen gå enda et skritt tilbake. Får Horne det som hun vil, skal foreldrene heretter selv fordele hele den rause permisjonen. Det skjer vel vitende om de negative konsekvensene. All erfaring tilsier at det i praksis betyr at far tar kortere eller ingen permisjon. Valgfrihet er viktigere for denne regjeringen enn likestilling.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund har kjempet iherdig for å gå motsatt vei. NHO ønsker en tredeling i tråd med likelønnskommisjonen som konkluderte at en likere fordeling av foreldrepermisjonen er helt avgjørende for et mer likestilt arbeidsliv. Nå som fedrekvoten avvikles, mener Skogen Lund at foreldrepermisjonen derfor må kuttes tilsvarende. Det er rett og rimelig. Når velferdsgoder mister sin berettigelse, bør de fjernes. Når de attpåtil virker mot sin hensikt, må regjeringen ta konsekvensen av egen politikk og kutte i godene.

Begrunnelsen for å utvide en allerede sjenerøs ordning har ene og alene vært at ukene var myntet på far. Det var et tiltak for å påskynde likestilling hjemme og i arbeidslivet. Det var aldri ment at de ekstra ukene skulle gå til mor. Tvert om har det lenge vært påpekt at mødres lange permisjoner bidrar til et kjønnssegregert og ulikestilt arbeidsliv. Fedrene måtte på hjemmebanen, har det vært enighet om til nå. Horne vil i stedet ta fra fedrene og gi enda mer til mødrene.

Skogen Lund mener vi må tenke nytt i likestillingspolitikken når regjeringen forkaster det som beviselig virker og uthuler permisjonsordningen. Problemet er at regjeringen ikke har noen likestillingspolitikk. Den har abdisert fra et av de mest sentrale områdene i norsk politikk de siste tiårene og satser i stedet håpefullt på at holdninger vil endres av seg selv.

Når selv NHO mener det politiske honnørordet valgfrihet har gjort de blå blinde for realiteter, er det på tide å lytte. Avviklingen av fedrekvoten er å ta fra menn rettigheter og minske kvinners. Å gi kvoten til mor, er et tilbakeslag som vil merkes for både menn og kvinner.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.