Utah Carol

Musikk for lysere tider og sjelefred.

Denne mann/kvinne-duoen spiller ringlende vakker nyveivcountry, antakelig inspirert av det lyse uttrykket på Beach Boys-plata «Pet Sounds», i likhet med en hel rekke nyere grupper i dette softrocklandskapet. Vakker og harmonisk musikk med enkle, effektive melodioppbygninger, harmonisang og diverse innslag av naturlengtende lydeffekter. Betydelig mer i pakt med vårnatta enn et gjennomsnitts russedisko.