NY REFORM: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide begrunner hvorfor utdanningsreformen i Forsvaret er nødvendig. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
NY REFORM: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide begrunner hvorfor utdanningsreformen i Forsvaret er nødvendig. Foto: Berit Roald / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Utdanning i Forsvaret

Utdanningsreform på profesjonens premisser

Utdanningssystemet skal dekke Forsvarets behov for militær profesjonskompetanse.

Meninger

Jeg er glad for engasjementet Befalets fellesorganisasjon (BFO) viser for militær utdanning i Dagbladet 8. november. BFOs anerkjennelse av hovedgrepet om organisatorisk sammenslåing av dagens høyskoler og befalsskoler er et positivt signal inn mot implementeringen av utdanningsreformen.

Det framsettes imidlertid en del uriktige påstander om unødvendig sivilisering av militær utdanning. Jeg vil understreke at:

  • Utdanningsreformen skal gjennomføres på profesjonens premisser.
  • Den militære profesjonsutdanningen skal fortsatt være militær.
  • Krigsskolene skal fortsatt være helt sentrale.
  • Det skal være nært samarbeid mellom det operative og utdanningsvirksomheten.
  • Forsvaret skal fortsatt utdanne gode militære ledere.

Regjeringen ønsker en utdanningsreform i Forsvaret som skal skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanning av både offiserer og spesialister. Kompetansebehovet er i endring etter innføringen av spesialistkorpset. Utdanningens innhold og innretning må endres i takt med dette. Det er spesialistene som skal betjene morgendagens høyteknologiske forsvar. Det krever et tilpasset utdanningssystem. Samtidig skal det frigjøres ressurser til økt operativ aktivitet.

Hovedgrepet er å etablere ett utdanningssystem – på tvers av forsvarsgrener og på tvers av skillene mellom fagutdanning og befals- og offisersutdanning. Ressursene skal utnyttes bedre for å skape mer robuste fagmiljøer. Enkelt fortalt betyr det at Forsvarets mange skoler skal samvirke bedre.