Forsvarssjefen advarer om tap av norsk selvråderett til USA:

Uten et troverdig forsvar svekkes norsk suverenitet

Norge kan ikke overlate forsvaret av landet til andre stater. Vi må ha et forsvar med kapasiteter og nærvær som virker avskrekkende og tydelig markerer norsk suverenitet.

ADVARER: Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen sier norsk selvstendighet blir svekket om vi ikke ruster opp våre egne militære kapasiteter..


Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
ADVARER: Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen sier norsk selvstendighet blir svekket om vi ikke ruster opp våre egne militære kapasiteter.. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer
Meninger

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har rykket ut i Klassekampen og advart om at norsk selvstendighet blir svekket om vi ikke ruster opp våre egne militære kapasiteter. Han peker på at Russland har økt sin militære slagkraft, og viser til den massive marineøvelsen som forrige uke fant sted utenfor kysten av Nord-Norge. Her ble det bl.a. øvd på å blokkere havområdene som forbinder Norge med resten av Atlanterhavet, og dermed våre Nato-allierte. I en slik situasjon vil Norge havne bak en framskutt linje for det russiske forsvaret, noe som setter allierte forsterkninger i fare.

Norges største sikkerhetspolitiske utfordring er uklarhet knyttet til støtte fra Nato i en konflikt- eller krisesituasjon. Moderne maktbruk mellom stater har en stadig større gråsone mellom politisk press og åpenbar bruk av militære mannskaper og våpen. Hva som skal til for at Norge får alliert støtte er blitt mer usikkert. Samtidig er samholdet i Nato svekket, bl.a. på grunn av ulike trusselbilder innad i alliansen.

MILITÆRØVELSE: Russland holder sin største militærøvelse siden Sovjetunionens fall, og NATO er kritiske. Video: NTB Scanpix Vis mer

Norge er i dag helt ute av stand til å forsvare seg selv uten alliert hjelp. De betydelige svakhetene i vårt eget forsvar blir forsøkt kompensert med økning i bevilgningene, men også med et sterkere amerikansk nærvær. USA har nå rundt 700 soldater i Trøndelag og i Nord-Norge og fire «oppstillingsplasser» for kampfly på Rygge flystasjon. Dette er en klar uthuling av den norske basepolitikken som skjerper det komplekse forholdet til Russland i negativ retning.

Det er mulig å avfeie forsvarssjefens utspill som en opptakt til kampen om bevilgninger på statsbudsjettet. 8. oktober skal han levere sitt fagmilitære råd om den langsiktige utviklingen av forsvaret. Det blir likevel altfor enkelt. Bruun-Hanssens hovedpoeng står sterkt: Hvis ikke vårt eget forsvar har troverdighet og kapasitet, vil Norge miste kontroll over den sikkerhetspolitiske utviklingen i vårt eget nærområde. Da vil andre stater innenfor Nato, mest sannsynlig USA, sørge for militært nærvær og avskrekking.

Det vil være negativt for Norge, særlig av to grunner. Det er i norsk interesse å ha et stabilt og forutsigelig forhold til Russland. Et sterkere nærvær av andre lands militærmakt vil virke provoserende på Russland som kan oppfatte Norge som et oppmarsjområde for USA. En slik utvikling vil også i betydelig grad svekke den norske statens selvstendighet og handlingsrom. Alternativet er et forsvar med kapasiteter og nærvær som virker avskrekkende og tydelig markerer norsk suverenitet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.