Uten tillit til eget styre

ASKER: Styreleder Torger Reve i NRK har selv tatt initiativ til dagens møte med kulturminister Ellen Horn. I intervju med Dagbladet skinner det tydelig igjennom at Reve er uten tillit til sitt eget styre på grunn av lekkasjer fra interne styrediskusjoner.

Må Reve gå i dag?

Da Dagbladet snakket med Torger Reve hjemme i Asker seint i går kveld, poengterte han at arbeidssituasjonen i NRK-styret ikke er til å leve med.

- For meg som styreleder er situasjon uholdbar. Styreledelse i det offentlige rom er en ny situasjon for meg. Men ingen kan jobbe under slike forhold, sier Reve.

Ikke tillit

- Føler du at du har tillit innad i ditt eget styre?

- Det er ikke interessant. Det som er interessant er om styret fortsatt har tillit hos vår eier, Kulturdepartementet. Jeg vil stille motsatt spørsmål, nemlig om jeg har tillit til styret.

Har du tillit til styret?

- Jeg setter spørsmålstegn når jeg får referert interne drøftelser fra styret. Drøftelser som har foregått i lukkede rom og skulle være konfidensielle. Da blir jeg redd.

Kan skremme

- Men burde ikke du lete etter en ny NRK-sjef framfor å lete etter muldvarper?

- Jeg har ikke brukt ordet muldvarp. Og jeg er ikke interessert i å lete etter syndebukker. Jeg er interessert i at styret skal få den arbeidsro det trenger til våre oppgaver.

- Kan det skje at du går mens resten av styret sitter?

- Det må du spørre eieren om.

- Er Torger Reve fortsatt styreleder i NRK i morgen?

- Det vil jeg ta stilling til og meddele etter møtet med kulturministeren. Jeg er klar for å stille min stilling til disposisjon, sier Torger Reve til Dagbladet.

Tar selvkritikk

Fredag ble det kjent at Torger Reve ønsket den ukjente Marie Jore Ritterberg, økonomidirektør i Norske Skog, som ny kringkastingssjef. Dette gikk styret imot.

- Tar du selvkritikk på den måten denne saken ble behandlet på?

- Ja, det jeg tar absolutt selvkritikk på er at navnet kom ut. Jeg mener fortsatt at vedkommende var en høyst kvalifisert kandidat. Det står jeg på. Jeg mener dessuten NRK kan trenge en kvinne i toppledelsen, sier Reve.