Grunn til å være redd: Kadhafi kan være mål for spesialoperasjoner, mener kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen. Foto: Scanpix
Grunn til å være redd: Kadhafi kan være mål for spesialoperasjoner, mener kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen. Foto: ScanpixVis mer

Utenomrettslige henrettelser

Mener norske militære at det er greit å henrette Kadhafi?

Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen ved Forsvarets Høgskole sier til Dagbladet 24. mai at Muammar Kadhafi har særlig grunn til å være redd for to ting. Det første er bomber. Som kjent har ingen nasjon sluppet flere bomber enn Norge over Libya.

Det andre er spesialoperasjoner av den typen amerikanerne brukte mot Osama bin Laden, opplyser Bøe-Hansen. Det norske forsvarets ekspertkommentator mener vi ikke skal se bort fra at det planlegges en spesialoperasjon i Libya for å ta Kadhafi.

Fordi Norge og NATO deltar i krigen mot Libya, er Norge naturlig nok representert i de fora der krigens strategi og angrep planlegges. På denne bakgrunn vil jeg stille følgende spørsmål til kommandørkapteinen.

1. Fra hvor og hvem har han sine opplysninger om en mulig planlagt aksjon for å drepe Kadhafi?

2. Mener Norge og norske militære at slike utenomrettslige henrettelser er i orden og i overensstemmelse med FN-resolusjonen om Libya?

3. Hvis Norge ikke støtter slike henrettelsesmetoder, på hvilken måte og i hvilke fora tar Norge avstand fra slike aksjoner?

Hvis kommandørkapteinen ikke ønsker å svare på vegne av Norge, selv om han har opptrådt som ekspert og talsperson i flere medier de siste ukene, har hans egen militære oppfatning likevel stor interesse. Som kjent har hans arbeidsplass et overordnet faglig ansvar for den profesjonsrettede utdanningen i Forsvaret.