Utfordrer næringslivet

ISTANBUL (Dagbladet): - Norsk næringsliv kan bedre Tyrkias ytringsfrihet ved å øke samarbeidet med landets næringsliv. Først når næringslivet engasjerer seg, kan vi håpe på en endring i vilkårene for ytringsfrihet i Tyrkia. Derfor forsøker vi å knytte kontakter mellom næringslivet her og folk hjemme, sier Thorvald Steen.

Denne uka har forfatterne Thorvald Steen og Eugene Schoulgin hatt flere møter med tyrkiske næringslivstopper i Istanbul. Målet deres har vært å knytte kontakter mellom norsk og tyrkisk næringsliv.

- Økonomi er grunnlaget for ytringsfrihet. Skal det bli noen endring i Tyrkia, er næringslivet nødt til å gå i bresjen. Og det tror vi at en utbredt kontakt med norsk næringsliv kan inspirere til.

Tilbud

Det langsiktige målet vårt er å få frigitt forfatteren Ismail Besikci som har sittet fengslet mer eller mindre sammenhengende siden 1969 på grunn av sine bøker om kurderne, sier Steen.

Dette er fjerde gang Den norske Forfatterforening sender en delegasjon til Tyrkia for å få frigitt Ismail Besikci. Etter det forrige besøket fikk Besikci et tilbud fra president Suleyman Demirel. Hvis Besikci søkte om benådning av helsegrunner, så ville søknaden bli innvilget. Besikci takket nei.

Steen og Schoulgin har søkt om tillatelse til å besøke Besikci i fengslet, men har fått avslag fra myndighetene. I stedet har de snakket med advokatforeningen, Besikcis advokat, hans pårørende og den menneskerettighetsorganisasjonen som taler hans sak.

Fem frigitt

I løpet av mai måned vil Norges Eksportråd holde et møte i Oslo der de vil informere norsk næringsliv om mulighetene Tyrkia byr på. - Jeg er invitert til møtet for å informere om resultatet av denne reisen. Noen vil si vi har tatt oss vann over hodet. Men det gjorde vi også i 1993, da vi laget en liste over sju fengslede forfattere som vi ønsket å få frigitt. I dag har fem av forfatterne sluppet ut av fengsel, og en er blitt henrettet. Nå fortsetter vi arbeidet for at Besikci skal slippe fri, sier Steen.