SEIERHERRE:  David Cameron
SEIERHERRE: David CameronVis mer

Utfordringene etter seieren

Cameron har gitt seg en tåpelig frist.

Meninger

Statsminister David Cameron og hans konservative parti kom ut av valget i Storbritannia sterkere enn de gikk inn i det. Det er en strålende seier, særlig på bakgrunn av de økonomiske vanskene landet har opplevd. Men hans neste regjering kan likevel bli svakere enn den som nå går av.

Liberal-demokratene mistet fire femdeler av sine seter og Nick Clegg trekker seg som leder. Cameron kan fortsette regjeringssamarbeidet med dem og få et visst vern mot opprørere i egne rekker eller velge å regjere alene. Arbeiderpartiet er svekket av nederlaget og Ed Miliband går av som leder. Nigel Farage går også av som leder i Uavhengighetspartiet (UKIP) fordi han ikke ble innvalgt.

Opposisjonen er svekket, men det blir vanskelig å regjere. Cameron må styrke økonomien og få ned det store underskuddet i statsbudsjettet, håndtere usikkerheten rundt ei folkeavstemning om EU og forsøke å holde Skottland innenfor unionen.

Storbritannia har nå under to år på å forhandle om de reformene i EU som Cameron krever. Han har gitt seg en tåpelig tidsfrist med løftet om folkeavstemning om medlemskapet i EU innen utgangen av 2017. Det kan gå helt galt for Cameron, som ikke ønsker utmelding, men han må holde løftet. Stiller han for tøffe krav til EU, vil han komme tomhendt tilbake. Krever han for lite, vil han møte opprør i egne rekker.

Tyskland og Frankrike er i valgkamp i 2017. De har gjort det helt klart at endringer i EU-traktatene ikke kommer på tale. Men forenklinger i regelverk og forbedringer i EU-byråkratiet, samt å flytte en del avgjørelser til medlemslandene på områder hvor det er like greit, er det mange i EU som støtter. Spørsmålet er om det vil tilfredsstille mange nok briter. Storbritannia kan komme til å bryte båndene til sin viktigste handelspartner.

De skotske nasjonalistene gjorde omtrent reint bord på hjemmebane, men de kommer ikke på vippen. Cameron må likevel etterkomme deres krav om full styring med skatteinntekter og utgifter, i tråd med løftene han ga før skottenes folkeavstemning. Hvis ikke kan Skottland gå tapt. Men i dette, som i alle de andre politiske hovedspørsmålene, må Cameron passe seg for et angrep i ryggen fra misnøyde i egne rekker.

Nesten umerkelig har britene tatt et steg mot utgangsdøra i EU og et steg mot et uavhengig Skottland.