Utformer krav fra bokhandleren i Kabul

Advokat Brynjar Meling utformer krav fra bokhandleren i Kabul mot suksessforfatter Åsne Seierstad og utgiverforlaget Cappelen. Kravene håper han å presentere for forlag og forfatter i et møte med bokhandleren i neste uke.

Hans klient, bokhandler Shah Mohammad Rais, føler seg uthengt i boken «Bokhandleren i Kabul» og vil kreve mortifikasjon og erstatning.

Håper på møte

- Min klient, bokhandler Shah Mohammad Rais, kommer til Dubai kommende lørdag. Jeg håper å få i stand et møte mellom ham og forfatter Åsne Seierstad og forlaget i neste uke, sier Meling til NTB.

Han opplyser at kravrekken mot forlag og forfatter ennå ikke er ferdig utarbeidet.

Han hadde mandag kontakt med høyesterettsadvokat Cato Schiøtz, som representerer utgiverforlaget Cappelen, men uten å presentere endelige krav fra bokhandleren.

Økonomisk motiv

Shah Mohammad Rais føler seg uthengt av suksessforfatteren av boken «Bokhandleren i Kabul».

- Vi arbeider med formuleringer og gjengivelser som han ikke kan akseptere og som han mener er gale. Dette vil bli presentert for forfatter og forlag med krav om mortifikasjon, sier Meling.

Han bekrefter at «oppgjøret» også har en økonomisk side, men vil ikke gå ut med noe tall. Han har ingen kommentar til millionbeløpene det har vært spekulert i.

(NTB)

<B>BOKHANDLERENS ADVOKAT:</B> Brynjar Meling.