Utlendingspolitikken er ute av kontroll

ASYLPOLITIKK 2: Nå må statsråd Dag Terje Andersen rydder opp i asyl-kaoset. Antall asylsøkere i Norge vil øke fra om lag 6500 i 2007 til 15.000 i 2008. Dette er dramatisk, og den rød-grønne regjeringen er uforberedt.

Regjeringens liberalisering av asylpolitikken har i seg selv ført til økte asylankomster. Noen eksempler på regjeringens feilslåtte politikk er å utvide skjønnsutøvelsen ved klagesaker, og manglende evne til å effektivisere saksgangen, på tross av økende ressurser.

Hvis UDIs prognoser på 15 000 asylsøkere i 2008 er riktig, vil vi ligge langt over kapasiteten som vi har i dag. Trenden med et økende asylantall og signaler fra omverdenen var tydelig allerede sent i fjor sommer, og regjeringen må nå stå til ansvar for manglende handlekraft.

Bare i 2008 ønsker UDI å etablere mellom 5000–8000 nye mottaksplasser. Å tro at dette skal være uproblematisk er dessverre ønsketenkning fra UDIs side.

Høyre er også bekymret for presset som blir lagt på kommunene. Det vi har sett til nå av dårlig samarbeid og kommunikasjon mellom kommunene og UDI er bekymringsfullt.

Situasjonen den rød-grønne regjeringen står oppe i dag er slående lik den situasjonen vi så i 2001.

Erna Solberg fikk som statsråd kontroll på asylpolitikken ved å rydde opp i departementstrukturen, gjennom å innføre bedre rutiner for asylbehandling (bla 48-timers saksbehandling) og saklige informasjonskampanjer i de landene det kom søkere med åpenbart grunnløse asylsøknader fra.

Når Høyre kommer i regjering igjen, ønsker vi derfor å stramme inn på asylfeltet, sende tydelige signaler til omverdenen og rydde opp i en håpløs saksbehandlingstid. Det kan se ut som den tunge jobben igjen blir overlatt til Høyre etter mange år med rød-grønn regjeringsmakt.