Utslått Elton

- Dette er helt jævlig. Jeg har aldri hatt det verre, sier Thore Elton. I går skaffet han seg advokat.

- Som å trykke penger

- Dette er det tøffeste jeg har opplevd. Men jeg står på mitt: - Jeg har ikke gjort noe ulovlig, sier Elton.

- Kan Dagbladet få en kommentar til at søsknene til Ferdinand Finne ønsker å gjøre deg arveløs?

- Nei, jeg har ikke mer å si. Ta det med advokaten min, jeg orker ikke mer, sier Thore Elton.

1840 usignerte blad

Fra nå av er det advokatfullmektig Jarl Borgvin Dørre ved advokatfirmaet Schjødt som taler på vegne av Ferdinand Finnes livsarving. Elton og Dørre brukte gårsdagen til å gå igjennom saken og Finnes testamente.

- Jeg kan ikke se at Thore Elton har gjort noe straffbart eller noe som er i strid med testamentet. Elton er universalarving, og er satt til å forvalte Finnes opphavsrettigheter, sier advokat Dørre.

Dørre opplyser at Finne etterlot seg 1840 ferdigtrykte usignerte blad, som kunstneren ville at Elton skulle stemple og selge. Dessuten uttrykker testamentet - ifølge Dørre - at Finne ønsket å få sin kunst ut til publikum ved å la Elton fullføre opplagene av de seriene som ikke er ferdigstilte.

Finne-stempel

- Det har aldri vært meningen å forsøke å underkjenne at disse bildene ikke er signert av Finne selv, men påført et stempel lik Finnes signatur, sier Dørre.

Når det gjelder Finne-grafikk som er blitt trykt opp nå nytt, selv etter at opplaget er fullført, sier Dørre:

- Alt salg og all produksjon har Elton overlatt til firmaet Adamsøy. Min klient kjenner ikke til hva som har skjedd.

I dag vil Dørre ta kontakt med Økokrim for å få renvasket Elton.

Bostyrer Bjørn Hanestad var Ferdinand Finnes testamentfullbyrder.

- Elton sitter på alle Finnes opphavsrettigheter og står således fritt til å forvalte kunstarven, sier Hanestad.

Verken Hanestad eller Dørre kan se at det foreligger noe i Eltons handlemåte som kan føre til at Finnes testamente kan bli kjent ugyldig.